czwartek, 15 stycznia 2004

Afisz 01(2004)

Wspomnienie o Marianie (autor: Stanisław Dziubak)
(Marian Łabisz ur. 12 sierpnia 1949 w Nowym Siole, zm. 30 grudnia 2003 w Tarnobrzegu – polski fotograf, instruktor do spraw fotografii. Członek Amatorskiego Klubu Fotograficzno-Filmowego „Peryskop”. Członek rzeczywisty Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Marian Łabisz od 1972 roku był pracownikiem Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol”. Związany z tarnobrzeskim środowiskiem fotograficznym – mieszkał, pracował, tworzył w Tarnobrzegu. Od 1971 roku był członkiem Amatorskiego Klubu Fotograficzno-Filmowego „Peryskop”, działającego przy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu.
W 1974 został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego, utworzonego w miejsce Amatorskiego Klubu Fotograficzno-Filmowego „Peryskop” – dzięki staraniom Stanisława Szlęzaka. W latach 80. XX wieku prowadził pracownię fotograficzną oraz sprawował kuratelę nad klubem fotograficznym funkcjonującym przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury w Tarnobrzegu – obecnym (od 1999) Tarnobrzeskim Domu Kultury. Był obserwatorem życia społecznego, dokumentalistą najważniejszych wydarzeń sportowych, kulturalnych i religijnych w regionie.
Zmarł nagle w swoim tarnobrzeskim mieszkaniu. Pochowany został na Cmentarzu w Tarnobrzegu-Miechocinie).