piątek, 27 września 2013

4th PSA China International Exhibition of Photography 2013

Fotografie Pawła Matyki zakwalifikowały się do wystawy w 4th PSA China International Exhibition of Photography 2013, w Chinach.
Patronat: Photographic Society of America.
Wernisaż wystawy – 29.09.2013.
Hangzhou, Zhejiang (Chiny)
https://web.archive.org/web/20180413112624/http://salon.psachina.org/Grade/4thPIDCOAcceptances.htm
https://web.archive.org/web/20180413112809/http://salon.psachina.org/Grade/loads.aspx?PictureCode=GroupCode0010100680&t=0&r=0.33067908140681124

wtorek, 3 września 2013

The 2nd. South Devon Salon of International Photography 2013

Fotografie Pawła Matyki uzyskały akceptacje FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) w The 2nd. South Devon Salon of International Photography 2013, w Anglii.
Patronat: FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), PSA (Photographic Society of America), The Royal Photographic Society.
Wystawa – 03.09.2013. w The Courtenay Centre, Newton Abbot, Devon (Anglia).
Druga wystawa – 16.10.2013. w Torbay Photographic Society, St Martins Church Hall (Barton Hill Road) Torquay (Anglia).

Paweł Matyka uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP)

Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) z siedzibą w Luksemburgu, przyznała tytuł Artiste FIAP dla Pawła Matyki – członka rzeczywistego Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz członka Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) jest międzynarodową federacją, której członkami są krajowe stowarzyszenia fotograficzne. Jest jedyną międzynarodową organizacją fotograficzną, która została uznana i jest reprezentowana przez UNESCO. Zrzesza organizacje fotograficzne z ponad 85 krajów członkowskich i reprezentuje interesy prawie miliona fotografów. Celem FIAP jest promocja sztuki fotografii we wszystkich jej aspektach oraz wspieranie wszelkiego rodzaju imprez fotograficznych. FIAP jest współorganizatorem konkursów fotograficznych odbywających się w różnych miejscach na świecie. Organizatorzy takich przedsięwzięć muszą spełniać pewne normy określone w regulaminie FIAP. Spełnienie tych wymogów gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu konkursów i pewność, że ocena prac będzie przeprowadzona w sposób obiektywny. Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP. Tytuł Artiste FIAP (AFIAP) jest przyznawany artystom fotografom, których walory artystyczne prac, technika i umiejętności zostały potwierdzone udziałem w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
Kandydat do tytułu AFIAP musi
– wziąć udział z sukcesem w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP przez co najmniej 1 rok (pierwsze otrzymanie akceptacji FIAP musi mieć miejsce co najmniej 1 rok wcześniej)
– wziąć udział z powodzeniem w co najmniej 15 międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP w co najmniej 8 różnych krajach; salony objazdowe (Circuit) są traktowane jako jeden salon
– uzyskać co najmniej 40 akceptacji co najmniej 15 różnych prac w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
Lista polskich artystów fotografów, którzy otrzymali tytuły artystyczne FIAP, od początku istnienia Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (1995) – https://web.archive.org/web/20180413085453/http://fotoklubrp.org/frp/Lista_FIAP.html