Historia

Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne – polskie stowarzyszenie fotograficzne utworzone w 1974 roku, z inicjatywy Stanisława Szlęzaka, późniejszego członka rzeczywistego i Artysty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (AFRP).
W 1970 roku został założony Amatorski Klub Fotograficzno-Filmowy „Peryskop”, który działał przy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Pomysłodawcą i założycielem „Peryskopu” był Stanisław Szlęzak, skupiający wokół siebie grupę młodych amatorów fotografii (Jacka Sadrakułę, Bogdana Myśliwca, Mariana Wójtowicza, Józefa Białka, Mariana Obakantego, Mariana Łabisza, Aleksandra Dyla, Jana Szlęzaka). Działalność klubu to organizacja konkursów fotograficznych „Tarnobrzeskie Osiedla” i „Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Fotograficzno-Filmowej CZSMB, przy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” oraz wystaw „Dziewczyny, Dziewczęta, Dziewczynki”. W 1974 roku, na bazie klubu „Peryskop”, Stanisław Szlęzak doprowadził do powstania Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1988 roku stowarzyszenie zawiesiło swoją działalność. W 2004 roku TTF zostało reaktywowane, ponownie z inicjatywy Stanisława Szlęzaka.
(źródło: Wikipedia)
Tygodnik Nadwiślański 02(2006)