piątek, 17 grudnia 2010

Wystawa fotografii Bogdana Myśliwca – Fotograficzne impresje

Wystawa fotografii Bogdana Myśliwca – Fotograficzne impresje
Wystawa czynna w dniach 16 grudnia 2010 – 15 stycznia 2011
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg

piątek, 12 listopada 2010

Wystawa fotografii Marka Żaka – Podkarpackie motyle

Wystawa fotografii Marka Żaka – Podkarpackie motyle
Wystawa czynna w dniach 15 listopada 2010 – 15 grudnia 2010
Marek Żak (ur. 1975) – fotograf, związany z tarnobrzeskim środowiskiem fotograficznym, mieszka w Tarnobrzegu. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia nocna, fotografia kreatywna, fotografia przyrodnicza (makrofotografia) – w dużej części poświęcona fotografii motyli. W 2006 roku został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest kilkukrotnym laureatem konkursu fotograficznego Zdjęcie miesiąca (edycje 2006, 2007, 2010) – organizowanego z inicjatywy Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. W 2007 roku został laureatem Zdjęcia roku w/w konkursu. W 2007 był autorem wystawy indywidualnej, w Tarnobrzeskim Domu Kultury prezentował fotografie z cyklu "Makrofotografia – Motyle" oraz "Miasto nocą". W 2008 prezentował swoje fotografie na wystawie indywidualnej pod tytułem "Motyle" – w sandomierskiej Galerii Przykrótkiej. Artysta podziw do otaczającego świata oraz wielkie zamiłowanie do przyrody przekazuje poprzez fotografię.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg

piątek, 29 października 2010

Pola Pejzażu (wspomnienia) – Pawła Pierścińskiego z dedykacją dla Pawła Matyki

"Przemiła niespodzianka – po spotkaniu i długiej rozmowie z Pawłem Pierścińskim, podczas wernisażu mojej autorskiej prezentacji fotografii w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu ("Zaczarowane światłem") – otrzymałem przesyłkę, a w niej pięknie wydany album fotograficzny Pola Pejzażu (wspomnienia) – Pawła Pierścińskiego. Dziękuję pięknie" – Paweł Matyka.
Pola Pejzażu (wspomnienia) – książka, album fotograficzny, wydany w 2009 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach we współpracy z Okręgiem Świętokrzyskim Związku Polskich Artystów Fotografików w Kielcach. Wydawnictwo objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zainicjowane oraz przygotowane w nawiązaniu do jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Pawła Pierścińskiego – polskiego artysty fotografa, twórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – kierunku artystycznego w fotografii, którzy stworzył oryginalny i rozpoznawalny styl w fotografowaniu pejzaży Kielecczyzny. Pola Pejzażu są publikacją (bogato ilustrowaną zdjęciami) stanowiącą wspomnienia Pawła Pierścińskiego, począwszy od wczesnej działalności autora na niwie fotografii artystycznej, poprzez pracę w Świętokrzyskim Towarzystwie Fotograficznym, kieleckim oddziale Polskiego Towarzystwa Fotograficznego – do pracy na rzecz utworzenia Delegatury ZPAF w Kielcach, późniejszego Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz organizacji ruchu fotograficznego w Polsce. Wspomnienia przedstawiają sylwetki wielu znanych twórców, artystów, krytyków, teoretyków fotografii oraz przyjaciół, z którymi autor wspomnień współpracował, spotykał się na przestrzeni wielu lat.
Album (książka) ukazuje również dorobek twórczy Pawła Pierścińskiego, poprzez prezentację biografii artysty oraz ekspozycję (m.in. w formie fotografii) nagród, wyróżnień, medali, statuetek i tym podobnych – stanowiących bardzo pokaźny zbiór. Dużą część publikowanych wspomnień autor poświęcił również swojej pracy na rzecz organizacji ruchu fotograficznego w Polsce – współpracy z galeriami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami fotograficznymi.
Projekt albumu pod redakcją Jerzego Daniela, zawarte w nim teksty oraz układ publikacji – był osobiście, w całości nadzorowany przez Pawła Pierścińskiego. Na okładce wydawnictwa wykorzystano fotografię autora pod tytułem Pasmo pól (montaż wielokrotny) z 1984 roku.
(źródło: Wikipedia)

czwartek, 21 października 2010

Spotkanie członków TTF z Pawłem Pierścińskim

Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Michała Marczaka – w dniu 20 października 2010. zorganizowało spotkanie dla członków i sympatyków TTF. W programie – dyskusja na temat fotografowania przyrody i makrofotografii oraz otwarcie prezentacji zdjęć członków TTF z okazji jubileuszu 5-lecia Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pierwszym autorem jest Paweł Matyka, członek Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawę Zaczarowane światłem można oglądać w witrynie biblioteki do dnia 10 listopada 2010. Gościem honorowym spotkania był artysta fotograf Paweł Pierściński – twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
(od lewej: Paweł Pierściński, Paweł Matyka)
https://web.archive.org/web/20180412121817/https://mbp.tarnobrzeg.pl/o-bibliotece/kronika/31-kronika-2010/298-spotkanie-tarnobrzeskiego-towarzystwa-fotograficznego-miejska-biblioteka-publiczna

Foto: Marek Żak

piątek, 15 października 2010

Wystawa fotografii Pawła Matyki – Zaczarowane światłem

Wystawa fotografii Pawła Matyki – Zaczarowane światłem
Wystawa czynna w dniach 14 października 2010 – 10 listopada 2010
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
@Katalog

https://web.archive.org/web/20180412095807/https://mbp.tarnobrzeg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:pawe-matyka-qwiatem-zaczarowaneq&catid=31&Itemid=114

Foto: Marek Żak (od lewej: Paweł Pierściński, Paweł Matyka)

niedziela, 10 października 2010

Międzynarodowy Salon Fotografii Tylko Jedno Zdjęcie

Paweł Matyka znalazł się w gronie fotografów, którzy zaprezentują swoje fotografie na wystawie pokonkursowej – Międzynarodowego Salonu Fotografii Tylko Jedno Zdjęcie.
Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Fotografia dla Przyszłości
Otwarcie wystawy – 23 października 2010 o godz. 17:00
Galeria Rynek 6
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Adama Mickiewicza 6
37-500 Jarosław

środa, 18 sierpnia 2010

Wystawa fotografii Mirosława Mietły – Kolorowy świat motyli

Wystawa fotografii Mirosława Mietły – Kolorowy świat motyli
Wystawa czynna w dniach 18 sierpnia 2010 – 20 września 2010
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
https://web.archive.org/web/20180412094812/https://mbp.tarnobrzeg.pl/o-bibliotece/kronika/31-kronika-2010/235-galeria-okno-kolorowy-wiat-motyli-miejska-biblioteka-publiczna

czwartek, 27 maja 2010

Wystawa pokonkursowa – Tarnobrzeg w fotografii

W galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu otwarto wystawę pokonkursową – Tarnobrzeg w fotografii.
Wystawa czynna w dniach 26 maja 2010 – 15 lipca 2010
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg

czwartek, 6 maja 2010

Wernisaż VIII Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych

W dniu 5 maja 2010 w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – otwarto wystawę VIII Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych. Zaprezentowano fotograficzny dorobek twórczy Podkarpacia, a wystawa jest doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii oraz miłośników tej dyscypliny sztuki.
Swoje fotografie zaprezentowali również członkowie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego – Agnieszka Burczy, Paweł Matyka, Piotr Morawski, Rafał Rozmus, Stanisław Szlęzak, Marek Żak.
Otwarcie wystawy – 5 maja 2010
Wojewódzki Domu Kultury
ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów
(od lewej: Paweł Matyka, Grzegorz Lizakowski)

piątek, 16 kwietnia 2010

Paweł Matyka członkiem jury w Fotoigrzyskach

Paweł Matyka został jurorem międzynarodowego konkursu fotograficznego – Międzynarodowych Igrzysk Fotograficznych Fotoigrzyska, organizowanych przez Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne oraz firmę TechMat Koszalin.
„Formuła i zasięg konkursu stanowi nowatorską inicjatywę, dzięki której wybór najlepszych prac oraz wybór najlepszych twórców fotografii działających współcześnie, będzie realizowany w sposób globalny, przez kilka zespołów jurorów z całego świata, przez co będzie najbardziej obiektywny„ – organizatorzy.
Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Sucharskiego 1B/18
75-355 Koszalin

sobota, 27 marca 2010

Paweł Matyka członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 6 marca 2010 roku Paweł Matyka został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (legitymacja nr 261). W dniu 10 marca 2011 decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (dyplom nr 261).
https://fotoklubrp.org/?page_id=678

środa, 10 marca 2010

Wystawa fotografii Agnieszki Burczy – Górskie zakątki

Wystawa fotografii Agnieszki Burczy – Górskie zakątki
Wystawa czynna w dniach 9 marca 2010 – 24 marca 2010
Otwarcie wystawy – 10 marca 2010 o godz. 18:00
Galeria Debiut
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg

czwartek, 28 stycznia 2010

Wystawa członków TTF – Zdjęcie roku (2009)

W galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu otwarto wystawę fotografii członków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego – Zdjęcie roku (2009).
Prezentowana ekspozycja to pokłosie ubiegłorocznej działalności członków stowarzyszenia. Znaczną część ekspozycji stanowią fotografie biorące udział w konkursach fotograficznych (Zdjęcie miesiąca, Zdjęcie roku), organizowanych przez Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Michała Marczaka.
Wystawa czynna w dniach 28 stycznia 2010 – 15 lutego 2010
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg

Foto: Paweł Matyka
Foto: Paweł Matyka
Foto: Paweł Matyka