piątek, 7 grudnia 2012

Tygodnik Nadwiślański 12(2012)

Fotograf co światłem maluje (autor: Monika Stojowska)