sobota, 18 października 2014

Wystawa fotografii Piotra Czepiela – Kapliczki, figury, krzyże

Wystawa fotografii Piotra Czepiela – Kapliczki, figury, krzyże. Na zdjęciach Autor uwiecznił obiekty, które od wieków znajdują się na terenie Tarnobrzega. Stanowią pamiątki o wydźwięku religijnym, patriotycznym i historycznym – skłaniające do zadumy i refleksji o ludzkim przemijaniu. Zmienia się otoczenie, krajobraz wokół nich a one pozostają, choć często w zmienionej, odbiegającej od oryginału formie. Żyją wśród pól i oddechu miejskiego pędu, obecne w pamięci mieszkańców od pokoleń. Zdobione nowymi szatami i świeżymi kwiatami. Mamy nadzieję, że fotografie eksponowane na wystawie skłonią odwiedzających do odnalezienia i ponownego odkrycia tych pięknych obiektów w przestrzeni miejskiej. Zdjęcia stanowią zapowiedź wydawnictwa albumowego o tym samym tytule, autorstwa Piotra Czepiela i Piotra Dumy, na promocję którego zapraszamy 13 listopada 2014.
Piotr Czepiel – rocznik 1971, jest prezesem Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych "Fram". Jest członkiem Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest autorem wystawy plenerowej Tarnobrzeg wczoraj i dziś oraz współtwórcą cyklu o podobnej tematyce, emitowanego w Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. Uczestniczy w pracach jury, w konkursie fotograficznym – Tarnobrzeski Fokus.
Wystawa czynna w dniach: 22.10. – 17.11.2014.
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
https://web.archive.org/web/20180416143731/http://tdk.tarnobrzeg.pl/wp/2014/07/01/kapliczki-figurki-krzyze/