wtorek, 29 października 2019

Zaproszenie (afisz) na wernisaż wystawy Pawła Matyki – Cmentarz na Piaskach w Miechocinie

Zaproszenie (afisz) na wernisaż wystawy fotografii Pawła Matyki – Cmentarz na Piaskach w Miechocinie.
Wernisaż wystawy – 09.11.2019. o godz. 17:00.

XXII Kwesta na ratowanie Starego Cmentarza (na Piaskach) w Miechocinie

Organizatorzy XXII Kwesty na ratowanie Starego Cmentarza (na Piaskach) w Miechocinie – Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Miechocinie, Tarnobrzeski Dom Kultury – umieścili zdjęcie Pawła Matyki (Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne) na afiszu informującym o kweście.

czwartek, 10 października 2019

Wystawa fotografii Pawła Matyka – Cmentarz na Piaskach w Miechocinie

W Tarnobrzeskim Domu Kultury otwarto wystawę fotografii Pawła Matyka – Cmentarz na Piaskach w Miechocinie. Wystawę stanowi kolekcja 25 fotografii przedstawiających widoki XVIII-wiecznego (nieczynnego już) cmentarza – wiosną, latem, jesienią, zimą (plany ogólne, groby, krzyże, figurki, detale). Fotografie zostały zrobione w latach 2018–2019.
Cmentarz na Piaskach jest najstarszą nekropolią na terenie dzisiejszego miasta Tarnobrzega w dzielnicy Miechocin, założoną w latach 1784–1786, na terenie darowanym przez Jana Feliksa Tarnowskiego. W 1881 roku dokupiono część gruntów, przylegających od strony zachodniej cmentarza i otoczono cały cmentarz murem. W czasie I wojny światowej armia rosyjska urządziła na terenie cmentarza okopy i strzelnicę. Nekropolia została oficjalnie zamknięta 31 marca 1962 roku.
W 1881 roku na terenie cmentarza wzniesiono neogotycką kaplicę Archanioła Gabriela (obecnie Świętego Krzyża). Do dnia dzisiejszego na cmentarzu zachowało się kilkadziesiąt nagrobków.
Paweł Matyka (ur. 25 maja 1961 w Tarnobrzegu) – polski artysta fotograf, uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP). Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP). Członek Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Mieszka i pracuje w Tarnobrzegu. Jest absolwentem tarnobrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych (m.in. objętych patronatem Fotoklubu RP), zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych (m.in.) pod patronatem FIAP, zdobywając wiele akceptacji, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych. Prace Pawła Matyki były prezentowane w wielu krajach Europy i Azji (m.in. w Anglii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, we Francji, Holandii, Irlandii, Jugosławii, Katarze, Polsce, Serbii, Słowenii, Ukrainie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Wielokrotnie publikował swoje fotografie (m.in.) w prasie specjalistycznej: „Fotografia", „Foto", „Foto Kurier", „Foto Akt", „Fotografia Cyfrowa", „Foto Pozytyw", „Biuletyn Fotograficzny", „PSA Journal", „Réponses Photo".
Od 1998 fotografuje znane osoby – aktorki i aktorów filmowych i teatralnych, uczestniczących w corocznej imprezie – Dramie Teatralnej w Tarnobrzegu, czego pokłosiem jest wydany w 2014 album fotograficzny „Twarze Dramy w obiektywie Pawła Matyki" oraz wystawa autorska „Portret w teatralnym kadrze" z 2012. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia w technice malowania światłem oraz fotografia aktu.
Rokrocznie z powodzeniem prezentuje swoje fotografie na ekspozycjach Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych i Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego Foto Odlot – w Galerii WDK w Rzeszowie. W latach 2010–2012 był członkiem jury w Międzynarodowych Igrzyskach Fotograficznych Fotoigrzyska, organizowanych przez Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne. W 2014 był członkiem jury w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Przydrożny znak wiary". Jest autorem zdjęć do albumów fotograficznych „Fotografia w retrospektywie" (2011) i „Twarze Dramy w obiektywie Pawła Matyki" (2014) oraz współautorem zdjęć do albumu „Barbórkowa Drama Teatralna (1998–2007). Jest uczestnikiem (prowadzącym) wielu spotkań, warsztatów fotograficznych.
W 2010 roku został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (legitymacja nr 261). W 2011 decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (dyplom nr 261). W 2013 roku został uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP), nadanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP. W 2013 otrzymał List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
Prace Pawła Matyki zaprezentowano w Almanachu (1995–2017), wydanym przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, w 2017 roku. W 2018 został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej" – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (1918–2018). W 2019 nominowany przez Kapitułę Redakcyjną Echa Dnia do tytułu Człowieka Roku 2018 – laureat 3 miejsca w kategorii Kultura.
Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.
Wystawa czynna w dniach: 29.10.2019. – 26.11.2019.
Wernisaż wystawy – 09.11.2019. o godz. 17:00.
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
(źródło: Wikipedia)
@Katalog

wtorek, 8 października 2019

Wystawa fotografii Wiktora Bednarczuka – Retrospekcja

W Galerii Okno Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu otwarto wystawę fotografii Wiktora Bednarczuka – Retrospekcja. Wystawę stanowi kolekcja monochromatycznej (głównie dokumentalnej) fotografii z lat 80. XX wieku.
Wiktor Bednarczuk (ur. 1949 w Chełmie) – polski artysta fotograf. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego Niezależni. Twórca Galerii Sztuki Wzgardzonej i Zapomnianej.
Wiktor Bednarczuk jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, związany ze świętokrzyskim środowiskiem fotograficznym – od 2001 roku mieszka i tworzy w Świniarach Starych (powiat sandomierski). Fotografuje od początku lat 80. XX wieku – wówczas został członkiem Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego Niezależni. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje fotografia dokumentacyjna, fotografia publicystyczna, socjologiczna oraz fotografia kreacyjna.
Wiktor Bednarczuk jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych (m.in. w Jastrzębiu Zdroju, Jeleniej Górze, Karwinie (Czechy), Sandomierzu, Tarnobrzegu, Wodzisławiu Śląskim) i zbiorowych – krajowych i międzynarodowych (w Polsce i za granicą). Jego fotografie były prezentowane na wielu wystawach pokonkursowych, na których otrzymywały wiele akceptacji, medali, nagród, wyróżnień, dyplomów i listów gratulacyjnych. Jest członkiem Fotoklubu Galerii MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2009 roku był pomysłodawcą, inicjatorem i założycielem Galerii Sztuki Wzgardzonej i Zapomnianej w Świniarach Starych. Jest autorem licznych prelekcji i spotkań nawiązujących do tematyki fotograficznej. W 2008 roku został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (legitymacja nr 998).
Wystawa czynna w dnach: 07.10. – 06.11.2019.
Galeria Okno
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
(źródło: Wikipedia)
https://web.archive.org/web/20191017072231/https://mbp.tarnobrzeg.pl/19-newsflash/1812-retrospekcja-wystawa-fotografii-wiktora-bednarczuka-w-galerii-okno

sobota, 5 października 2019

Konkurs fotograficzny – Chwila z książką

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu ogłosiła konkurs fotograficzny – Chwila z książką. Głównym motywem fotografii powinna być książka towarzysząca czytelnikom w różnych sytuacjach życiowych. Celem konkursu jest zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek, promocja fotografii jako dziedziny sztuki, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób amatorsko i profesjonalnie zajmujących się fotografią. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać lub złożyć osobiście maksymalnie 5 różnych zdjęć z załączonym nośnikiem elektronicznym. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie oraz wcześniej nie mogą być nagradzane i publikowane. Prace można wykonać w dowolnej technice w formacie 30x40 cm – na papierze fotograficznym. Oryginały zdjęć na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) nie mogą przekraczać 500 KB. Nadesłane na konkurs fotografie i nośnik elektroniczny powinny znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem i tytułem prac. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną kartą zgłoszenia, opatrzoną tym samym godłem – z następującymi danymi
– tytuł pracy
– datę wykonania fotografii
– imię i nazwisko autora
– dokładny adres zamieszkania
– numer telefonu
– adres e-mail
– w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców (opiekunów)
Termin składania prac upływa 15 listopada 2019. W przypadku wysyłki zgłoszenia pocztą obowiązuje data stempla pocztowego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2019.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
Karta zgłoszenia: https://web.archive.org/web/20191017120206/https://mbp.tarnobrzeg.pl/images/Regulaminy/Dok1.pdf

piątek, 4 października 2019

Wystawa fotografii Henryka Janusza

W Tarnobrzeskim Domu Kultury otwarto wystawę fotografii Henryka Janusza. Ekspozycja jest prezentowana w ramach festiwalu Satyrblues.
"Henryk Janusz (rok urodzenia 1950) determinuje związek z fotografią fotochemiczną choć od wielu lat już tylko w trybie kolekcjonerskim. Posiada unikatową kolekcję ponad 200 aparatów fotograficznych z XIX wieku i początków XX. Przy fotografowaniu muzyków, próbuje przekazać obraz dźwięku. Inny kierunek jego fotografii to eksploracja Jedwabnego Szlaku – handlowo łączącego Chiny z Europą, z którego powstały jak na razie trzy niezwykłe, piękne foto albumy, ale materiału niewykorzystanego jest oczywiście wciąż na wielokrotnie więcej.
W Nowym Sączu z powodzeniem prowadzi swój klub muzyczny o nazwie ATELIeR jazz club, łącząc go z galerią fotograficzną. Takie integralne sąsiedztwo dwóch pasji właściciela tworzy dwubiegunową symbiozę estetyczną, docenianą zarówno przez występujących tu artystów, jak i liczne grono fanów chętnie odwiedzających to miejsce dla oferowanej tam muzyki bluesowo-jazzowej.
Z Satyrblues'em łączy Henryka ideowość wspólnych działań, potwierdzona koncertami przez takich artystów jak Joe Colombo, Manu Lanvin, Dudley Taft, Neal Black i inni" – katalog Satyrblues 2019.
Wernisaż wystawy – 14.09.2019. o godz. 15:00.
Wystawa czynna w dniach: 14.09. – 25.10. 2019.
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg

Foto: Paweł Matyka