O nas

Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne, w latach 2006–2012, organizowało cykliczny konkurs na „Zdjęcie miesiąca” – w okresie 6 lat istnienia konkursu 59 autorów nadesłało 5853 zdjęcia. TTF było również organizatorem kilku edycji konkursu fotograficznego „Tarnobrzeg wczoraj i dziś”. Inną formą działalności Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego jest organizacja wystaw pokonkursowych (dot. „Zdjęcia miesiąca” i „Tarnobrzeg wczoraj i dziś”), wystaw zbiorowych członków i sympatyków TTF oraz wystaw indywidualnych członków stowarzyszenia. Członkowie rokrocznie uczestniczą w Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych, objętych patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego, podczas których otrzymali nagrodę główną w 2011 roku (IX edycja) oraz trzykrotnie wyróżnienia w latach 2015–2017 (XIII, XIV, XV edycja PKF). W 2023 (XXI edycja) otrzymali kolejną nagrodę główną.
Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne jest organizatorem spotkań fotograficznych, w których gościli m.in. Paweł Pierściński – twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, Jerzy Wygoda – członek założyciel Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Kus – kierownik Działu Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury (Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie).
Dwóch członków TTF zostało przyjetych w poczet członków rzeczywistych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia twórców – Paweł Matyka w 2010 roku (dyplom w 2011) i Stanisław Szlęzak – w 2011 roku. W 2013 roku Paweł Matyka został uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP), nadanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP. W 2018 roku Paweł Matyka został odznaczony Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (1918–2018). W 2020 Paweł Matyka został odznaczony Brązowym Medalem „Za Fotograficzną Twórczość” – odznaczeniem ustanowionym przez Zarząd i przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców, w odniesieniu do obchodów 25-lecia powstania Fotoklubu RP. W 2022 Paweł Matyka otrzymał Srebrny Medal „Za Fotograficzną Twórczość”, w odniesieniu do XX edycji Podkarpackich Konfrontacji Foograficznych.
(źródło: Wikipedia)
http://fotoklubrp.org/261-pawel-matyka
http://fotoklubrp.org/297-stanislaw-szlezak