czwartek, 24 stycznia 2019

Wystawa fotografii – Dolina rzeki Smarkatej – projekt rezerwatu przyrody

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu zaprasza do oglądania wystawy fotograficznej – Dolina rzeki Smarkatej – projekt rezerwatu przyrody.
Autorami zdjęć są pasjonaci przyrody – Monika Jabłońska, Grzegorz Kilijański, Łukasz Milanowski, Piotr Morawski, Monika Ogorzałek, Tomasz Sokołowski, Sylwia Tomala, Sebastian Warchoł, Janusz Wepsięć – zaangażowani w akcję ratowania urokliwego miejsca, jakim jest dolina Smarkatej. Wystawę uzupełniają plansze, broszury, foldery i publikacje edukacyjne wydawane przez Regionalne Centrum Promocji Natura 2000 – Tarnobrzeska Dolina Wisły.
Smarkata, na nieuregulowanym odcinku, jest jednym z ostatnich naturalnych cieków w Puszczy Sandomierskiej. Jest miejscem życia wielu chronionych i cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków roślin i zwierząt. Dlatego też z troski o zachowanie tak wyjątkowego miejsca, narodził się pomysł objęcia tego terenu ochroną prawną i utworzenia tam rezerwatu przyrody.
Wystawa czynna w dniach 28 stycznia 2019 – 28 lutego 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
https://web.archive.org/web/20190124112903/https://mbp.tarnobrzeg.pl/19-newsflash/1737-wystawa-fotograficzna-dolina-rzeki-smarkatej

piątek, 18 stycznia 2019

Paweł Matyka nominowany do tytułu Człowieka Roku 2018

Paweł Matyka otrzymał nominację Kapituły Redakcji Echa Dnia do tytułu Człowieka Roku 2018 – w kategorii Kultura.
"Ktokolwiek się do tego przyczynił – bardzo serdecznie dziękuję. Nominacja Kapituły Redakcji Echa Dnia do tytułu Człowieka Roku 2018, w kategorii Kultura – jest dla mnie wystarczającym i bardzo dużym wyróżnieniem. Dziękuję pięknie" – Paweł Matyka.
https://web.archive.org/web/20190208092439/http://plikoskop.polskapress.pl/OR/EP/433727_Nominacja_Pan_Pawel_Matyka.pdf

Paweł Matyka (03782)
Echo Dnia 01(2019)