poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Znak Natury – prezentacja fotografii przyrodniczej Rafała Rozmusa

W dniu 2 maja 2014 (piątek) o godz. 17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać walory przyrodnicze i ciekawostki związane z "Tarnobrzeską Doliną Wisły" – na spotkanie otwarte, podczas którego prezentowane i omawiane będą elementy przyrody, występującej w obszarze "Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły". Spotkanie połączone będzie z prezentacją fotografii przyrodniczej autorstwa Rafała Rozmusa – członka Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć co to jest obszar "Natura 2000", jaki ma zasięg "Tarnobrzeska Dolina Wisły" oraz co jest przedmiotem jej ochrony. Zaprezentowane zostaną liczne gatunki zwierząt i roślin, które możemy spotkać na tym terenie. Będzie można poznać również kulisy sztuki robienia zdjęć przyrodniczych oraz zadać pytanie autorowi fotografii. Spotkanie organizowane jest w ramach realizowanego projektu „Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki". Inicjatorem projektu jest Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie.
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000
Zamek w Dzikowie
ul Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg
@Zdjęcia z prezentacji; Foto: Rafał Rozmus

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Finał konkursu fotograficznego Przydrożny znak wiary w Sandomierzu

"Dnia 12 kwietnia 2014 o godz. 17:00 – w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu odbyło się spotkanie podsumowujące Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Przydrożny znak wiary, zainicjowany przez nieżyjącego już redaktora Radia Kielce – Stanisława Szlęzaka, prezesa Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, sprawujący patronat nad konkursem powiedział, że utrwalanie znaków wiary jest ważne, ponieważ w pierwszej chwili możemy przejść wobec nich obojętnie, a później fotografia zachowuje tą pamięć i daje inspirację do refleksji. Hierarcha nie wykluczył, że konkurs będzie kontynuowany w następnych latach. Starosta sandomierski Stanisław Masternak popiera tą inicjatywę, ponieważ jak stwierdził przydrożne krzyże, kapliczki i świątki są także znakami czasu i historii, wiążą się z konkretnymi wydarzeniami i ludzkimi losami. Podczas spotkania – w formie multimedialnej zaprezentowane zostały wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu, następnie wręczone zostały nagrody, po czym uczestnicy spotkania przeszli na dziedziniec Kurii Diecezjalnej, gdzie do końca maja – w formie wydrukowanych plansz można oglądać nagrodzone zdjęcia, sylwetkę inicjatora oraz ideę konkursu.

Jury w składzie
– ks. Andrzej Rusak (przewodniczący), dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu
– dr Ewa Kondek, z-ca Burmistrza Sandomierza
– Grażyna Szlęzak Wójcik, Radio Kielce
– Ewa Sierokosz (AFRP), Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
– Paweł Matyka (AFIAP, AFRP), Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
– Rafał Biernicki, Związek Polskich Artystów Fotografików
– ks. Tomasz Lis, Reakcja Sandomierskiego Gościa Niedzielnego

przyznało Adamowi Falkowskiemu z Bielska Podlaskiego pierwsze miejsce za pracę Podlaskie plenery. Drugie miejsce zajęli ex aequo Maciej Krupiński z Jabłonki za cykl Ciągle trwam oraz Edward Soński z Łańcuta za zdjęcie Na rozstaju dróg. Trzecie miejsce w konkursie zdobyła Bogna Kwiatkowska z Krakowa za pracę We mgle. Jury przyznało także trzy wyróżnienia dla Józefa Myjaka z Sandomierza, Wioletty Nowak z Gorzowa Wielkopolskiego i Ryszarda Greli z Baranowa Sandomierskiego".
(tekst: Grażyna Szlęzak-Wójcik – Radio Kielce)
http://archive.fo/Eovdb

Foto: Edward Soński