czwartek, 17 maja 2007

Wernisaż V Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych

W dniu 17 maja 2007 w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – otwarto wystawę V Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych. Zaprezentowano fotograficzny dorobek twórczy Podkarpacia, a wystawa jest doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii oraz miłośników tej dyscypliny sztuki.
Swoje fotografie zaprezentowali również członkowie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego – Agnieszka Burczy, Paweł Matyka, Bogdan Myśliwiec.
Wystawa czynna w dniach 17 maja 2007 – 30 maja 2007
Wojewódzki Domu Kultury
ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów

czwartek, 10 maja 2007

Tygodnik Nadwiślański 05(2007)

Nasz Staszek (autor: Dorota Kozioł)
(Stanisław Świerk ur. 19 lutego 1943 w Tarnobrzegu/ Kajmowie, zm. 16 kwietnia 2007 w Tarnobrzegu – polski fotograf, wieloletni fotoreporter „Siarki” – gazety zakładowej Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu.
Stanisław Świerk był związany zawodowo z fotografią od początku lat 60. XX wieku – wówczas rozpoczął praktykę w zakładzie fotograficznym Eugeniusza Bożka. W latach 70. XX wieku prowadził własny zakład fotograficzny, mieszczący się w okolicy obecnego budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, przy ulicy Henryka Sienkiewicza.
Był  obserwatorem życia społecznego, dokumentalistą najważniejszych wydarzeń sportowych, kulturalnych i religijnych w regionie. Jest autorem (m.in.) dokumentacji fotograficznej nieistniejącego już rodzinnego Kajmowa. Jego fotografie wielokrotnie publikowano w „Siarce” oraz wielu innych lokalnych czasopismach, kalendarzach, kronikach, książkach, rocznikach.
Pochowany został na Cmentarzu w Tarnobrzegu-Miechocinie).