poniedziałek, 9 lutego 2015

Wystawa fotografii – Legionowe Kadry

W 1914 roku por. Tadeusz Pawlas, tarnobrzeski lekarz i legionista wraz z chor. Leopoldem Rudke – podczas walk II Brygady Legionów w Karpatach – założyli spółkę fotograficzną, którą śmiało można nazwać pierwszą polską niezależną agencją fotograficzną. Jej zadaniem było dokumentowanie życia polskich legionistów. Obiektywy aparatów miały uchwycić tak szarą legionową codzienność jak też walkę na froncie z jej najstraszliwszymi skutkami. Żołnierze – fotografowie utrwalili także stosunki polskich legionistów z miejscową ludnością, w tym poza linią frontu. Dzięki czemu otrzymaliśmy nie tylko relacje z pola walki, lecz również niezwykły zapis tamtejszego folkloru, obyczajów i obrzędów. Tak oto, w okopach legionowych, narodził się polski reportaż wojenny, którego ojcem stał się tarnobrzeżanin, dr Tadeusz Pawlas.
Tadeusz Pawlas (ur. 6 marca 1891 w Dzikowie,  zm. 13 stycznia 1953 w Gdańsku) – porucznik Legionów Polskich, profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Syn Waleriana – lekarza i Anny z domu Skórkowska – urzędniczki. 
W 1901 rozpoczął naukę w III Gimnazjum im.  Jana Sobieskiego w Krakowie. 5 czerwca 1909 uzyskał z odznaczeniem świadectwo dojrzałości i podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów pobierał stypendium Leopolda Rolanda. 
18 sierpnia 1914 wstąpił do oddziału Józefa Piłsudskiego. Został lekarzem w II batalionie 3 pułku piechoty Legionów. Wziął udział w kompanii karpackiej, bukowińskiej, besarbskiej i wołyńskiej. 4 marca 1915 uzyskał stopień doktora wszech nauk lekarskich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. 16 maja 1915 otrzymał nominację na stopień podporucznika, a 15 grudnia 1915 awans na stopień porucznika. W grudniu 1916 został lekarzem w 2 pułku ułanów Legionów Polskich. W czasie służby w Legionach wykonał wiele zdjęć. Zaproponował innym fotografom w mundurach utworzenie agencji fotograficznej. Nazwano ją Spółdzielnią Fotograficzną. Była to pierwsza polska agencja fotograficzna działająca na froncie. Część jego zdjęć ukazała się w wydanym w 1934 Albumie Legionów Polskich. W lecie 1917, po kryzysie przysięgowym i rozwiązaniu Legionów, z większością legionistów II Brygady wstąpił do Polskiego Korpusu Posiłkowego. 
W lutym 1918 został internowany przez Austriaków w Witkowicach pod Krakowem. W kwietniu 1918 został zwolniony. Po miesięcznym przeszkoleniu w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego objął stanowisko dyrektora szpitala trachomatycznego dla dzieci chorych na jaglicę w Oświęcimiu. 1 października 1918 został asystentem w Klinice Dermatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W początkach listopada 1918 wstąpił do Wojska Polskiego, obejmując funkcję lekarza pułkowego w 2 pułku szwoleżerów. 15 listopada 1918 otrzymał awans na stopień kapitana. 13 stycznia 1919 został reklamowany i przeniesiony do rezerwy. 
Wrócił do pracy w Klinice Dermatologicznej. Specjalizował się w Zakładzie Biologii i Embriologii oraz Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Przeglądzie Lekarskim prezentował teksty ze światowego piśmiennictwa naukowego. 9 stycznia 1923 został wybrany sekretarzem Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Wykładał na kursach dla lekarzy organizowanych przez Wydział Lekarski UJ. 22 lipca 1927 uzyskał habilitację na podstawie pracy Zaburzenia wydzielnicze gruczołów dokrewnych a choroby skóry. Od 1927 jako docent prywatny wykładał zagadnienia specjalne z wenerologii i dermatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. 19 grudnia 1928 został wybrany do Rady Izby Lekarskiej Krakowskiej. Był skarbnikiem w Zarządzie Okręgu Krakowskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Był członkiem Lwowskiej Izby Lekarskiej. W latach 1923–1934 wielokrotnie wyjeżdżał na studia uzupełniające do Kliniki Dermatologicznej profesora Leopolda Arzta i profesora Wilhelma Kerla w Wiedniu, oraz do Budapesztu i Paryża. Odbył studia nad hodowlą krętków bladych w Instytucie im. Roberta Kocha oraz w Klinice Dermatologicznej profesora Franza Blumentala w Berlinie. Był członkiem honorowym Korporacji Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Vesalia oraz kuratore utworzonego w 1927 Akademickiego Koła Tarnobrzeżan. We wrześniu 1933 w czasie XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu wygłosił referat W sprawie hodowli krętków bladych na pożywkach sztucznych (z pokazem hodowli). 18 grudnia 1934 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego chorób skórnych i wenerycznych w Katedrze Chorób Skórnych i Wenerycznych, obejmując jednocześnie kierownictwo Kliniki Dermatologiczno-Syfilidologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Od 1937 roku był kierownikiem Aptek Klinik USB. W 1939 został dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego. Był kuratorem Akademickiego Związku Sportowego. 1 kwietnia 1935 został członkiem Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. 30 czerwca 1935 został wybrany delegatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego na zjazd dermatologów w Budapeszcie, na którym powołano międzynarodowy związek dermatologów. W latach 1935–1936 był prezesem Wileńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz członkiem Zarządu Głównego tego towarzystwa. W latach 1937–1939 był prezesem Wileńskiego Oddziału Związku Przeciwwenerycznego. Był komisarzem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wilnie i członkiem Rady Naukowej Lekarskiej przy ZUS w Warszawie. Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, który odbył się w Wilnie w dniach 30 czerwca – 1 lipca 1939. Był ofiarodawcą na budowę Muzeum Narodowego w Krakowie. W 1939 po zamknięciu Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie pracował jako lekarz ambulatoryjny w Szpitalu Św. Józefa w Wilnie. Od czerwca 1940 w czasie sowieckiej okupacji Wilna pracował jako lekarz chorób wenerycznych, a następnie kierownik naukowy urzędu do walki z chorobami wenerycznymi. Od 7 lutego 1941 był zatrudniony w Miejskim Urzędzie Zdrowia w Wilnie na stanowisku kierownika inspektoratu do zwalczania chorób wenerycznych. W latach 1940–1944 wykładał higienę i dermatologię na Wydziale Lekarskim tajnego Uniwersytetu Stefana Batorego. Był członkiem tajnej Rady Wydziału Lekarskiego. Dzięki temu, że jako ostatni dziekan Wydziału Lekarskiego USB ukrył pieczęć i blankiety dyplomów, wielu z absolwentów podziemnego uniwersytetu otrzymało legalne, oryginalne dyplomy. W maju 1944 wyjechał do Warszawy i objął stanowisko ordynatora oddziału skórno-wenerycznego Szpitala Św. Łazarza. Po upadku powstania znalazł się w Milanówku, gdzie otworzył laboratorium wenerologiczne. W listopadzie 1944 zamieszkał w Zakopanem, gdzie kierował ambulatorium Czerwonego Krzyża. 
14 lipca 1945 przybył do Gdańska. Zorganizował od podstaw Katedrę i Klinikę Dermatologii i Wenerologii na tworzącej się Akademii Lekarskiej. 18 sierpnia 1945 został kierownikiem Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych. Korzystając z międzynarodowych kontaktów uzyskał pomoc od UNRRA i szwedzkich placówek medycznych w zakresie wyposażenia w podstawowy sprzęt i aparaturę medyczną. 7 grudnia 1946 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1946–1947 był prodziekanem, a w latach 1947–1948 dziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Jako wybitny znawca wenerologii położył duże zasługi w praktycznej walce ze swoistym echem wojny – plagą chorób wenerycznych na Wybrzeżu Gdańskim. Jako specjalista wojewódzki kierował również pracą w dziedzinie doskonalenia zawodowego lekarzy dermatologów i średniego personelu medycznego. 
Jego badania naukowe dotyczyły dermatologii i wenerologii. Był prekursorem stosowania penicyliny przy leczeniu kiły i rzeżączki. Opracował własną metodę leczenia kiły penicyliną łączoną z bizmutem. Jego dorobek naukowy to ponad 40 publikacji w języku polskim, francuskim, angielskim i niemieckim. Napisał kilka książek z zakresu wenerologii – W sprawie czarnego pigmentu w organizmach (1926), Zaburzenia wydzielnicze gruczołów dokrewnych a choroby skórne (1927), Nowoczesne leczenie rzeżączki (1949), Doświadczenia własne w leczeniu kiły penicyliną i bizmutem (1950), Rzeżączka u mężczyzn (1954). Był autorem rozdziałów Grzybica sporotrychowa oraz Grzybica drożdżowa w podręczniku Choroby zakaźne (Warszawa 1937) a także rozdziału Rola skóry i błon śluzowych w obronie ustroju przed zakażeniami w podręczniku Ostre choroby zakaźne profesora Stanisława Wszelakiego (Warszawa 1952–1957). Należał do współorganizatorów akcji zwalczania chorób wenerycznych w Polsce. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Dermatologii i Wenerologii. Był promotorem kilku prac doktorskich. 
Był uzdolnionym pianistą. Ukończył Konserwatorium Muzyczne w Krakowie w klasie Jerzego Lalewicza. Dalsze studia muzyczne kontynuował u Henryka Malcera w Warszawie i Stanisława Szpinalskiego w Wilnie. 
Zmarł 13 stycznia 1953 w Gdańsku. Pochowany na Cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu. 
Odznaczony Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta III klasy i austriackim Wojskowym Medalem Zasługi. 
Był żonaty (18 lutego 1918) z Wiktorią z domu Kamińska primo voto Bulzacka. Małżeństwo było bezdzietne. Przez pewien czas opiekował się swoją bratanicą Alicją, która u niego poznała swojego przyszłego męża – Zbigniewa Oniska, jego ucznia, późniejszego wybitnego profesora dermatologii.
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie – ekspozycja w Tarnobrzegu do 8 marca 2015
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – Zamek Tarnowskich w Dzikowie
ul. Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg
https://web.archive.org/web/20180417061119/http://www.mhmt.pl/wystawy/wystawa-czasowa-zamek/395-legionowe-kadry-narodziny-polskiego-reportau-wojennego.html
(źródło: Słownik Legionistów Tarnobrzeskich – Bogusław Szwedo)

Tadeusz Pawlas (1891–1953)
Foto: Tadeusz Pawlas

Paweł Matyka – warsztaty malowania światłem z Mielecką Grupą Fotograficzną

W sobotę 7 lutego 2015 – w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyły się warsztaty malowania światłem, zorganizowane przez Mielecką Grupę Fotograficzną. Warsztaty poprowadził Paweł Matyka.
Samorządowe Centrum Kultury
al. Niepodległości 7
39-300 Mielec

Foto: Paweł Matyka