wtorek, 16 grudnia 2014

Podopieczni Domu Dziecka autorami zdjęć do kalendarza 2015

Dom Dziecka w Tarnobrzegu wydał kalendarz na rok 2015. Dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby wychowanków placówki. Autorami zdjęć do kalendarza są podopieczni Domu Dziecka, którzy przez cały mijający rok uczestniczyli w warsztatach prowadzonych charytatywnie przez tarnobrzeskich fotografów – Pawła Matykę, Tomasza Młyńca, Piotra Morawskiego, Rafała Rozmusa. Koordynatorem projektu jest wychowawca Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – Joanna Sałek.
Zdjęcia wykonywane były w ramach warsztatów fotograficznych pod czujnym okiem fachowców. Prowadziło je nieodpłatnie czterech zawodowych fotografów, którzy także udostępniali dzieciom swoje profesjonalne aparaty fotograficzne. Zajęcia plenerowe odbywały się m.in. nad Jeziorem Tarnobrzeskim, na skraju Puszczy Sandomierskiej, w Budzie Stalowskiej, w okolicach Zamku Dzikowskiego i nad brzegiem Wisły.
https://web.archive.org/web/20180416201648/http://nadwisla24.pl/2015/02/06/tarnobrzeg-w-domu-dziecka-podsumowano-warsztaty-fotograficzne/ 

sobota, 22 listopada 2014

Twarze Dramy w obiektywie Pawła Matyki

Okolicznościowy album Twarze Dramy w obiektywie Pawła Matyki – wydany staraniem Tarnobrzeskiego Domu Kultury, w listopadzie 2014.
"Oddajemy  w Państwa ręce kolejny album przedstawiający historię niezwykłego przedsięwzięcia, jakim bez wątpienia jest organizowana od prawie 40 lat Barbórkowa Drama Teatralna. W tym roku prezentujemy portrety części z tych artystów, których na fotograficznej kliszy uwiecznił nasz kolega, pracownik Tarnobrzeskiego Domu Kultury – Paweł Matyka".
(tekst: fragment wstępu do albumu)
https://web.archive.org/web/20180227142107/http://www.fotografuj.pl/News/Twarze_Dramy_w_obiektywie_Pawla_Matyki/id/8880
https://web.archive.org/web/20170602071530/http://www.sredniformat.pl:80/twarze-dramy-w-obiektywie-pawla-matyki/
https://web.archive.org/web/20170424180701/http://www.thepolska.pl/twarze-dramy-w-obiektywie-pawla-matyki/
https://web.archive.org/web/20180126072159/http://www.kameleony.com/twarze-dramy-w-obiektywie-pawla-matyki/

sobota, 18 października 2014

Wystawa fotografii Piotra Czepiela – Kapliczki, figury, krzyże

Wystawa fotografii Piotra Czepiela – Kapliczki, figury, krzyże. Na zdjęciach autor uwiecznił obiekty, które od wieków znajdują się na terenie Tarnobrzega. Stanowią pamiątki o wydźwięku religijnym, patriotycznym i historycznym – skłaniające do zadumy i refleksji o ludzkim przemijaniu. Zmienia się otoczenie, krajobraz wokół nich a one pozostają, choć często w zmienionej, odbiegającej od oryginału formie. Żyją wśród pól i oddechu miejskiego pędu, obecne w pamięci mieszkańców od pokoleń. Zdobione nowymi szatami i świeżymi kwiatami. Mamy nadzieję, że fotografie eksponowane na wystawie skłonią odwiedzających do odnalezienia i ponownego odkrycia tych pięknych obiektów w przestrzeni miejskiej. Zdjęcia stanowią zapowiedź wydawnictwa albumowego o tym samym tytule, autorstwa Piotra Czepiela i Piotra Dumy, na promocję którego zapraszamy 13 listopada 2014.
Piotr Czepiel – rocznik 1971, jest prezesem Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych "Fram". Jest członkiem Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest autorem wystawy plenerowej Tarnobrzeg wczoraj i dziś oraz współtwórcą cyklu o podobnej tematyce, emitowanego w Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. Uczestniczy w pracach jury, w konkursie fotograficznym – Tarnobrzeski Fokus.
Wystawa czynna w dniach: 22.10. – 17.11.2014.
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
https://web.archive.org/web/20180416143731/http://tdk.tarnobrzeg.pl/wp/2014/07/01/kapliczki-figurki-krzyze/

piątek, 25 lipca 2014

Historia tarnobrzeskiej fotografii

Tarnobrzeska fotografia liczy już ponad 110 lat. Najstarsze zdjęcia sygnowane przez tarnobrzeskich fotografów pochodzą z około 1902 roku. O większości przedwojennych fotografów nie zachowało się zbyt wiele informacji. Ograniczają się one do nazwisk i prawdopodobnych latach działania.
Pierwszym fotografem, który na tekturowych podkładach podpisywał swoje zdjęcia dopiskiem "Tarnobrzeg" – był D. Leopold. Na kolejnych kartach historii tarnobrzeskiej fotografii odnajdujemy nazwisko Józefa Solarskiego, który około 1908 roku prowadził tu "Pracownię Art. Fotograficzną". Znane są jego zdjęcia wykonywane głównie w plenerze. Był on również autorem zdjęć wykonanych na zlecenie rodziny Tarnowskich. Wśród tarnobrzeskich fotografów z tamtego okresu, wymienić także należy Józefa Planera, który w 1917 roku wyjeżdża do Lwowa i tam kontynuuje swoją pracę z aparatem w dłoni. Powodem dla którego tarnobrzescy fotografowie nie rozwijali skrzydeł na lokalnym rynku, było zapewne małe zapotrzebowanie na ich pracę. Nie bez znaczenia była zapewne bliska lokalizacja bezkonkurencyjnego zakładu fotograficznego w Mielcu. Jego właścicielem od 1898 roku był August Jaderny a jakość wykonywanych przez niego fotografii nie miała sobie równych w całej północno-zachodniej Galicji. Około 1924 roku w Tarnobrzegu zakład Fotografii Artystycznej prowadzi F. Mankiewicz. Mieści się on w XIX-wiecznym budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2, przylegającym do dzisiejszej kamienicy na placu Bartosza Głowackiego 2. W grudniu 1927 roku, zdjęcia Zamku Dzikowskiego po pożarze wykonał M. Jajkiewicz. Fotografie jego autorstwa pochodzą także z 1930 roku. 8 września tego roku stanął on za obiektywem aparatu, z którego zostało wykonane zdjęcie grupy mężczyzn w strojach kosynierów, pod pomnikiem Bartosza Głowackiego. W 1930 roku, oprócz wspomnianego już M. Jajkiewicza, własny zakład fotograficzny miała K. Beksińska, która w przeciwieństwie do ceniącego plenery Jajkiewicza, pracowała przede wszystkim w atelier. Z początkiem lat 30. XX wieku, ruch na rynku fotograficznym w Tarnobrzegu ustabilizował się. Wówczas to swój zakład otworzył Józef Antończyk, który podobnie jak Jaderny w Mielcu, stał się na miejscowym rynku – bezkonkurencyjny. Zakład swój prowadził do lat 50. XX wieku, a następnie przejął go jego zięć – Eugeniusz Bożek. Antończyk nie narzekał na brak zamówień. Choć okresowo otwierane były w Tarnobrzegu inne zakłady fotograficzne, jego zakład cieszył się dobrą opinią i dużą popularnością.
W latach 30. XX wieku, swych sił w Tarnobrzegu próbowała jeszcze Maria Uchańska i Wł. Zb. Schabowski. W okresie przedwojennym obok zakładów fotograficznych, pojawia się szeroki nurt fotografii amatorskiej, wykonującej zdjęcia na własne potrzeby lub dla znajomych. W tym miejscu warto wspomnieć o trzech wielkich pasjonatach fotografii. Pierwszym z nich był Michał Affanasowicz (1887–1949), który w czasie I wojny światowej osiadł w Dzikowie, jako praktykant przy maszynach parowych w dobrach dzikowskich. Z tego czasu pozostawił kilkadziesiąt zdjęć ukazujących zniszczenia wojenne w Tarnobrzegu, okopy wojenne w okolicach Tarnobrzega, czy te najbardziej popularne ukazujące wnętrze Zamku Dzikowskiego, w 1917 roku.
Drugim był ks. Stanisław Matyka (1892–1963), pochodzący z podtarnobrzeskich Sokolnik. Fotografią zajmował się przynajmniej od 1919 roku. W latach 20. XX wieku był wikarym w Miechocinie, a następnie katechetą w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Tarnobrzegu. W tym czasie zaprzyjaźnił się z bibliotekarzem i archiwistą hr. Tarnowskich w Dzikowie, Michałem Marczakiem. Przyjaźń ta przetrwała do ostatnich dni życia Michała Marczaka. Ksiądz Matyka wykonywał zdjęcia grupowe grona pedagogicznego szkół, w których uczył, rodzinne, czy też z różnych uroczystości, jakie odbywały się w Tarnobrzegu. Ostatnim z fotografów amatorów, na którego warto zwrócić uwagę, był Tadeusz Golas, który początkiem lat 20. XX wieku, przybył do Tarnobrzega i tu otworzył drogerię. Pozostawił po sobie zbiór kilkuset zdjęć, dziś już rozproszony. Są to w przeważającej części zdjęcia rodzinne oraz zdjęcia zabytków i krajobrazów tarnobrzeskich. Podobnie jak ks. Matyka, tak i Tadeusz Golas zaprzyjaźniony był z Michałem Marczakiem i to on wykonał jedno z ostatnich zdjęć Marczaka, podczas pracy w Zamku Dzikowskim, m.in. przy przesuszaniu zbiorów bibliotecznych. Jeszcze w okresie przedwojennym fotografią zainteresował się sędzia tarnobrzeski Kazimierz Bochniewicz, którego zdjęcia uzyskiwały pozytywne opinie od samego nestora polskiej fotografii – Jana Bułhaka. Ostatnim z fotografów, którego działalność może budzić zachwyt u dzisiejszych pasjonatów fotografii artystycznej, był Stanisław Grabski, który w pierwszych latach II wojny światowej ukończył w Dębicy stosowne kursy i otrzymał uprawnienia do oficjalnej działalności fotograficznej.
W latach 1945–1948, w Tarnobrzegu pracowali także tacy fotografowie jak Józef Antończyk przy ul. Pocztowej 1, Eleonora Kądzioła przy ul. Słowackiego 4 i Stanisław Paź przy ul. Rynek 21. Wspomniany powyżej Stanisław Paź, odbywał praktykę jeszcze w okresie przedwojennym, w zakładzie fotograficznym Józefa Antończyka. Po wojnie przez długie lata prowadził działalność w zakładzie sygnowanym jego nazwiskiem. W latach 60. XX wieku są trzy zakłady fotograficzne. Pierwszy należący do Zofii i Aleksandra Baranowskich, który pracuje do dnia dzisiejszego, Stanisława Pazia, oraz nie istniejący już zakład Józefa Wajdy.
W latach kolejnych powstawały także stowarzyszenia i kluby fotograficzne oraz filmowe. Jednym z nich był klub fotograficzny "Peryskop", przy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którego założycielem był śp. Stanisław Szlęzak, późniejszy prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego, a bardzo aktywnymi członkami byli Jan Szlęzak, śp. Marian Obarzanek, śp. Marian Wójtowicz, Jacek Dziewic i Jacek Sadrakuła. Aleksander Dyl był z kolei założycielem klubu fotograficzno-filmowego "Mefisto", który na taśmie filmowej, w latach siedemdziesiątych dokumentował tarnobrzeskie wydarzenia. Przy Wojewódzkim Domu Kultury prowadził działalność klub fotograficzny, którego instruktorem był Wacław Pintal, pracujący następnie jako fotoreporter "Tygodnika Nadwiślańskiego". W gazecie zakładowej "Siarka", pracowali fotoreporterzy Stanisław Świerk oraz Witold Piętowski. Dokumentowali oni nie tylko działalność KiZPS "Siarkopol", ale śledzili także na bieżąco wydarzenia, którymi przez kilka dekad żyli Tarnobrzeżanie.
Od kilkunastu lat szeregi tarnobrzeskich fotografów zasila wiele osób, które na potrzeby lokalnych mediów lub w związku ze swoją pasją, dokumentują to wszystko co dzieje się w mieście. Wymienić tutaj należy Piotra Czepiela, Jana Chmielowca, Pawła Żaka, Pawła Matykę, Piotra Morawskiego, Grzegorza Lipca i Bogdana Myśliwca. Dzięki nim, nie tylko mieszkańcy Tarnobrzega i okolic, ale i rozsiani po Polsce i świecie Tarnobrzeżanie i jego sympatycy, mogą za pośrednictwem internetu śledzić wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe, które odbywają się w nadwiślańskim mieście, a ich zapisane najczęściej już na nośnikach cyfrowych zdjęcia i filmy, pozostaną nieocenioną pamiątką dla przyszłych pokoleń.
Opracowanie: Sławomir Stępak, Bogdan Myśliwiec
(źródło: "Tarnobrzeg dawniej i dziś" – Bogdan Myśliwiec)
Foto: Maria Uchańska

sobota, 12 lipca 2014

Wystawa fotografii Bogdana Myśliwca – Tarnobrzeg w starej fotografii

Wystawa zdjęć zebranych przez Bogdana Myśliwca – Tarnobrzeg w starej fotografii. Wernisaż wystawy połączono z promocją publikacji – albumu Tarnobrzeg w starej fotografii, zawierającego wiele nieznanych i niepublikowanych dotąd zdjęć, skompletowanych przez Bogdana Myśliwca.
Wystawa czynna w dniach: 11.07. – 31.08.2014.
Wernisaż wystawy – 11.07.2014.
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – Zamek Tarnowskich w Dzikowie
ul. Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg
https://web.archive.org/web/20180416141836/http://www.mhmt.pl/wystawy/archiwum-wystaw/362-tarnobrzeg-w-starej-fotografii.html

Foto: ks. Tadeusz Robótka

czwartek, 3 lipca 2014

Znak Natury – prezentacja fotografii przyrodniczej Rafała Rozmusa (trzecie spotkanie)

W dniu 6 lipca 2014 (niedziela) o godz. 16:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać walory przyrodnicze i ciekawostki związane z "Tarnobrzeską Doliną Wisły" – na spotkanie otwarte, podczas którego prezentowane i omawiane będą elementy przyrody, występującej w obszarze "Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły". Spotkanie połączone będzie z prezentacją fotografii przyrodniczej autorstwa Rafała Rozmusa – członka Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć co to jest obszar "Natura 2000", jaki ma zasięg "Tarnobrzeska Dolina Wisły" oraz co jest przedmiotem jej ochrony. Zaprezentowane zostaną liczne gatunki zwierząt i roślin, które możemy spotkać na tym terenie. Będzie można również poznać kulisy sztuki robienia zdjęć przyrodniczych oraz zadać pytanie autorowi fotografii. Spotkanie organizowane jest w ramach realizowanego projektu „Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki”. Inicjatorem projektu jest Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie.
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000
Zamek w Dzikowie
ul Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg

wtorek, 27 maja 2014

Znak Natury – prezentacja fotografii przyrodniczej Rafała Rozmusa (drugie spotkanie)

W dniu 30 maja 2014 (piątek) o godz. 17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać walory przyrodnicze i ciekawostki związane z "Tarnobrzeską Doliną Wisły" – na spotkanie otwarte, podczas którego prezentowane i omawiane będą elementy przyrody, występującej w obszarze "Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły". Spotkanie połączone będzie z prezentacją fotografii przyrodniczej autorstwa Rafała Rozmusa – członka Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć co to jest obszar "Natura 2000", jaki ma zasięg "Tarnobrzeska Dolina Wisły" oraz co jest przedmiotem jej ochrony. Zaprezentowane zostaną liczne gatunki zwierząt i roślin, które możemy spotkać na tym terenie. Będzie można również poznać kulisy sztuki robienia zdjęć przyrodniczych oraz zadać pytanie autorowi fotografii. Spotkanie organizowane jest w ramach realizowanego projektu „Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki”. Inicjatorem projektu jest Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie.
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000
Zamek w Dzikowie
ul Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg
@Zdjęcia z prezentacji; Foto: Rafał Rozmus

poniedziałek, 19 maja 2014

Małgorzata Witoń laureatką konkursu – Tarnobrzeski Fokus 2014

Z przyjemnością informujemy, że prace naszej koleżanki Małgorzaty Witoń (Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne) zostały nagrodzone w konkursie fotograficznym – Tarnobrzeski Fokus 2014, organizowanym przez Tarnobrzeski Dom Kultury. Małgorzata Witoń jest autorką trzech wyróżnionych fotografii – Między Podkarpaciem a Świętokrzyskiem, Spining nad Wisłą w Tarnobrzegu, Jesień w tarnobrzeskim parku.
Wyróżnione fotografie – Małgorzaty Witoń, Pawła Fietki, Jakuba Kozioła oraz inne prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową, można zobaczyć w Galerii Debiut.
Wystawa czynna w dniach: 21.05. – 16.06.2014.
Tarnobrzeski Domu Kultury
ul. Słowackiego 2
39 -400 Tarnobrzeg
Foto: Małgorzata Witoń

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Znak Natury – prezentacja fotografii przyrodniczej Rafała Rozmusa

W dniu 2 maja 2014 (piątek) o godz. 17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać walory przyrodnicze i ciekawostki związane z "Tarnobrzeską Doliną Wisły" – na spotkanie otwarte, podczas którego prezentowane i omawiane będą elementy przyrody, występującej w obszarze "Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły". Spotkanie połączone będzie z prezentacją fotografii przyrodniczej autorstwa Rafała Rozmusa – członka Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć co to jest obszar "Natura 2000", jaki ma zasięg "Tarnobrzeska Dolina Wisły" oraz co jest przedmiotem jej ochrony. Zaprezentowane zostaną liczne gatunki zwierząt i roślin, które możemy spotkać na tym terenie. Będzie można poznać również kulisy sztuki robienia zdjęć przyrodniczych oraz zadać pytanie autorowi fotografii. Spotkanie organizowane jest w ramach realizowanego projektu „Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki". Inicjatorem projektu jest Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie.
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000
Zamek w Dzikowie
ul Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg
@Zdjęcia z prezentacji; Foto: Rafał Rozmus

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Finał konkursu fotograficznego Przydrożny znak wiary w Sandomierzu

"Dnia 12 kwietnia 2014 o godz. 17:00 – w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu odbyło się spotkanie podsumowujące Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Przydrożny znak wiary, zainicjowany przez nieżyjącego już redaktora Radia Kielce – Stanisława Szlęzaka, prezesa Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, sprawujący patronat nad konkursem powiedział, że utrwalanie znaków wiary jest ważne, ponieważ w pierwszej chwili możemy przejść wobec nich obojętnie, a później fotografia zachowuje tą pamięć i daje inspirację do refleksji. Hierarcha nie wykluczył, że konkurs będzie kontynuowany w następnych latach. Starosta sandomierski Stanisław Masternak popiera tą inicjatywę, ponieważ jak stwierdził przydrożne krzyże, kapliczki i świątki są także znakami czasu i historii, wiążą się z konkretnymi wydarzeniami i ludzkimi losami. Podczas spotkania – w formie multimedialnej zaprezentowane zostały wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu, następnie wręczone zostały nagrody, po czym uczestnicy spotkania przeszli na dziedziniec Kurii Diecezjalnej, gdzie do końca maja – w formie wydrukowanych plansz można oglądać nagrodzone zdjęcia, sylwetkę inicjatora oraz ideę konkursu.

Jury w składzie
– ks. Andrzej Rusak (przewodniczący), dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu
– dr Ewa Kondek, z-ca Burmistrza Sandomierza
– Grażyna Szlęzak Wójcik, Radio Kielce
– Ewa Sierokosz (AFRP), Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
– Paweł Matyka (AFIAP, AFRP), Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
– Rafał Biernicki, Związek Polskich Artystów Fotografików
– ks. Tomasz Lis, Reakcja Sandomierskiego Gościa Niedzielnego

przyznało Adamowi Falkowskiemu z Bielska Podlaskiego pierwsze miejsce za pracę Podlaskie plenery. Drugie miejsce zajęli ex aequo Maciej Krupiński z Jabłonki za cykl Ciągle trwam oraz Edward Soński z Łańcuta za zdjęcie Na rozstaju dróg. Trzecie miejsce w konkursie zdobyła Bogna Kwiatkowska z Krakowa za pracę We mgle. Jury przyznało także trzy wyróżnienia dla Józefa Myjaka z Sandomierza, Wioletty Nowak z Gorzowa Wielkopolskiego i Ryszarda Greli z Baranowa Sandomierskiego".
(tekst: Grażyna Szlęzak-Wójcik – Radio Kielce)
http://archive.fo/Eovdb

Foto: Edward Soński

czwartek, 27 marca 2014

Warsztaty fotograficzne w Domu Dziecka w Tarnobrzegu

Na program warsztatów składa się cykl spotkań wprowadzających w podstawowe zagadnienia fotografii oraz ćwiczenia rozwijające wiedzę i umiejętności. Zajęcia prowadzone w studio, plenerze czy dowolnym miejscu dobranym przez opiekuna i fotografa na terenie miasta Tarnobrzega i okolic. Zajęcia prowadzone będą z jednym lub dwoma wychowankami w formie sesji fotograficznych. Uczestnicy wykonywać będą zdjęcia pod okiem fotografa i wychowawcy. Zajęcia kładą nacisk na rozwijanie analitycznego myślenia, wyobraźni oraz kreacji planu zdjęciowego. Warsztaty pozwolą na rozwijanie umiejętności do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu technik tradycyjnych i cyfrowych. Jednym z założeń jest poznanie podstaw warsztatu fotograficznego tj. obsługa aparatu fotograficznego, właściwy dobór parametrów decydujących o poprawnym naświetleniu, uwrażliwienie słuchaczy na magię światła czy intrygującą kompozycję. Fotografując i analizując wybrane, klasyczne tematy fotografii uczestnicy warsztatów nauczą się jak budować własną wypowiedź artystyczną, bazując na urodzie i rozmaitości świata, ludzi i przedmiotów. Dla uczestnika wszystko staje się tematem, który warto ciekawie ująć i pokazać innym. Zajęcia mają na celu pobudzenie wyobraźni, uwrażliwienie na otoczenie, stanowią punkt wyjścia do traktowania fotografii jako środka wyrazu, dają możliwość opowiedzenia aparatem o emocjach i ważnych wydarzeniach. Spotkania mają też na celu zapewnienie relaksu i dobrej zabawy, gdzie można spędzić czas miło i ciekawie, a przy okazji rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Efekty warsztatów
– zdobycie wiedzy dotyczącej wyboru właściwego sprzętu
– zdobycie umiejętności samodzielnego ustawiania parametrów w aparacie fotograficznym
– znajomość kompozycji i operowania światłem
– nabycie wiedzy o tym jak poprawić zdjęcia w darmowych programach komputerowych
– zdobycie umiejętności fotografowania w trudnych warunkach
Uwieńczeniem warsztatów będzie wystawa fotograficzna i uczestnictwo w konkursach oraz wydanie kalendarza. Środki uzyskane ze sprzedaży kalendarza przeznaczone zostaną na wypoczynek dla wychowanków Domu Dziecka.
Z poważaniem. Opiekunowie warsztatów – Joanna Sałek, Stella Żak.
Warsztaty będą prowadzone prze czterech tarnobrzeskich fotografów – Pawła Matykę, Tomasza Młyńca, Piotra Morawskiego, Rafała Rozmusa.

CC BY-SA 4.0

piątek, 21 marca 2014

Tarnobrzeski Rocznik Kulturalny 2013

Ukazał się Tarnobrzeski Rocznik Kulturalny 2013, opracowany przez Annę Zygiert, Martynę Jakubek, Piotra Dumę.
Wydawnictwo jest kroniką spotkań autorskich, koncertów, promocji wydawnictw, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych jakie miały miejsce w Tarnobrzegu – w 2013 roku. W roczniku opublikowano (między innymi) kilkadziesiąt czarno białych i barwnych fotografii autorstwa członków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego – Pawła Matyki, Piotra Morawskiego, Bogdana Myśliwca.
Projekt okładki – Stanisław Dziubak.
Wydawca – Tarnobrzeski Dom Kultury (2014).

czwartek, 20 lutego 2014

1st. International Salon of Photography Kula Grand Prix 2013

Fotografie Pawła Matyki zakwalifikowały się do wystawy w 1st. International Salon of Photography Kula Grand Prix 2013, w Serbii – kategoria Music and Dance.
Patronat: FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), PSA (Photographic Society of America).
Wystawa czynna w dniach: 23.02. – 30.02.2014.
Photo Club Kula
25230 Kula (Serbia)

środa, 8 stycznia 2014

1st. International exhibition of art photography Han Pijesak 2013

Fotografie Pawła Matyki zakwalifikowały się do wystawy w 1st. International exhibition of art photography Han Pijesak 2013, w Bośni i Hercegowinie.
Patronat: FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), PSA (Photographic Society of America).
Wystawa czynna w dniach: 10.01. – 25.01.2014.
Galery of city Han Pijesak (Bosnia and Herzegovina)