czwartek, 28 maja 2020

Konkurs fotograficzny – Chwila z książką (edycja II)

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu ogłosiła konkurs fotograficzny – Chwila z książką. Głównym motywem fotografii powinna być książka towarzysząca czytelnikom w różnych sytuacjach życiowych. Celem konkursu jest zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek, promocja fotografii jako dziedziny sztuki, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób amatorsko i profesjonalnie zajmujących się fotografią. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać lub złożyć osobiście maksymalnie 5 różnych zdjęć z załączonym nośnikiem elektronicznym. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie oraz wcześniej nie mogą być nagradzane i publikowane. Prace można wykonać w dowolnej technice w formacie 30x40 cm – na papierze fotograficznym. Oryginały zdjęć na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) nie mogą przekraczać 500 KB. Nadesłane na konkurs fotografie i nośnik elektroniczny powinny znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem i tytułem prac. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną kartą zgłoszenia, opatrzoną tym samym godłem – z następującymi danymi
– tytuł pracy
– datę wykonania fotografii
– imię i nazwisko autora
– dokładny adres zamieszkania
– numer telefonu
– adres e-mail
– w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców (opiekunów)
Termin składania prac upływa 16 listopada 2020. W przypadku wysyłki zgłoszenia pocztą obowiązuje data stempla pocztowego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2020.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
Regulamin konkursu:
https://web.archive.org/web/20200528161712/https://mbp.tarnobrzeg.pl/images/Regulaminy/Regulamin_konkursu_Chwila_z_ksi%C4%85%C5%BCk%C4%85_-_II_edycja.pdf
Karta zgłoszenia: https://web.archive.org/web/20200528161316/https://mbp.tarnobrzeg.pl/images/Regulaminy/konkurs_fotograficzny_oswiadczenia.pdf

Merkuriusz Tarnobrzeski 05(2020)

wtorek, 5 maja 2020

Międzynarodowe Biennale Fotografii „Zabytki” – XXVII edycja 2020 (zaproszenie)

Zapraszamy do udziału, a także do przekazania informacji o XXVII edycji Międzynarodowego Biennale Fotografii Zabytki – pozdrawiam Waldemar Siatka.
Szczegóły na stronie konkursu www.ztf.pl/biennale
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
Galeria Fotografii „Ratusz”
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
Foto: Małgorzata Kolasa (XXVI edycja)

poniedziałek, 4 maja 2020

16th International Exhibition Theatre in the Photographic Art 2020

Ekspozycja fotografii Pawła Matyki w 16th International Exhibition Theatre in the Photographic Art 2020. Praca (In the dressing room) wybrana spośród 1123 zdjęć, nadesłanych przez 287 autorów z 60 krajów.
Patronat: FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), PSA (Photographic Society of America), FSS (Photo Association of Serbia)
Otwarcie wystawy – 26 maja 2020
Wystawa czynna w dniach 26 maja 2020 – 4 czerwca 2020
Serbian National Theatre
Pozorišni trg 1
21000 Novi Sad
Republic of Serbia

Dyplom (FIAP 2020/080)