Zarząd

Zarząd
Stanisław Szlęzak† – prezes
Jacek Sadrakuła – wiceprezes
Bogdan Myśliwiec – sekretarz
Paweł Matyka – skarbnik

Członkowie Zarządu
Franciszek Lorenc
Andrzej Skoczkowski

Komisja rewizyjna
Jadwiga Witoń†
Janusz Żak
Tadeusz Gadawski