poniedziałek, 25 listopada 2013

Okolicznościowy album – Barbórkowa Drama Teatralna 1998–2007

Ukazał się kolejny (trzeci) okolicznościowy album – Barbórkowa Drama Teatralna 1998–2007.
W albumie umieszczono (między innymi) kilkadziesiąt zdjęć autorstwa Pawła Matyki i Bogdana Myśliwca – członków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego (w/w fotografie to kadry z przedstawień teatralnych, portrety artystów oraz zdjęcia zrobione za kulisami).
Wydawca – Tarnobrzeski Dom Kultury (2013).

niedziela, 24 listopada 2013

Piotr Fronczewski – 45 lat na scenie

W dniu 23 listopada 2013 w Tarnobrzeskim Domu Kultury otwarto wystawę fotografii – Teatr jest domem prawdy. Piotr Fronczewski – 45 lat na scenie (wystawa towarzysząca XXXVI Dramie Teatralnej). Wśród prezentowanych zdjęć znalazły się również fotografie, których autorem jest Paweł Matyka.
Otwarcie wystawy – 23.11.2013.
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg

piątek, 22 listopada 2013

Paweł Pierściński o Stanisławie Szlęzaku

Stanisław Szlęzak, fotograf, redaktor i reporter środków masowego przekazu (prasa i radio), od niespełna pięćdziesięciu lat wyznaczał rytm pracy społecznego ruchu artystycznego, jako inicjator i organizator życia fotograficznego w Tarnobrzegu. Jego twórcza obecność i osiągnięcia w różnych obszarach twórczości dobrze przysłużyły się rozwojowi kultury w regionie. Przygodę z fotografią rozpoczął w 1970 roku. Stanisław Szlęzak namiętnie fotografował tematy z najbliższego otoczenia – rodzinę, region oraz swoje ukochane miasto Tarnobrzeg (ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego). Artysta zawsze dbał o zachowanie walorów dokumentacyjnych dzieł. Osobne miejsce w twórczości autora zajmuje fotografia podróżnicza. Stanisław Szlęzak pragnął dzielić się z widzami swoimi wrażeniami i przeżyciami z wypraw artystycznych, na przykład w formie wystaw – “Reportaż z Azji Centralnej“, “Za kręgiem polarnym”, “Budapeszt”, “Lwów” oraz “Moskwa starocerkiewna i współczesna” (wspólnie z bratem Janem). Ekspozycje wielokrotnie powtarzano w Tarnobrzegu, Sandomierzu, Warszawie, Nisku, Janowie Lubelskim i w Rzeszowie.
Stanisław Szlęzak był fotografem skromnym, unikał nadmiernego eksponowania swoich osiągnięć indywidualnych. Twórczość artystyczną realizował niejako “w biegu”, a własne osiągnięcia umieszczał wśród innych, ważniejszych zadań zmierzających do rozwoju twórczości fotograficznej w regionie tarnobrzeskim. Bowiem to przesłanie stale towarzyszyło wszelkim poczynaniom Stanisława Szlęzaka, znakomitego inicjatora, organizatora i animatora społecznego ruchu fotograficznego. Sukcesy przyszły wkrótce. W 1970 roku Stanisław Szlęzak zorganizował przy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej, pierwszy w mieście (po II wojnie światowej) Amatorski Klub Fotograficzno-Filmowy “Peryskop”, który został członkiem Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Pod przewodnictwem Stanisława Szlęzaka Klub rozwinął wspaniałą działalność w mieście i w kraju. Zorganizowane zostały wystawy i konkursy, między innymi – “Tarnobrzeskie impresje”, “Upamiętniamy Pomniki Walki i Męczeństwa”, “Tarnobrzeskie osiedla”. A także dwie wystawy – wojewódzka i ogólnopolska pn. “Zabytki Ziemi Rzeszowskiej”, które stały się znacznym osiągnięciem Klubu oraz osobistym sukcesem organizatora, Stanisława Szlęzaka (nagrodzonego w obydwu konkurencjach).
Klub organizował liczne plenery fotograficzne, spotkania autorskie (między innymi z Juliuszem Garzteckim, Jerzym Jawczakiem i Tadeuszem Budzińskim), a także wystawy znanych autorów krajowych (jak np. “Akt” Witolda Michalika z Krakowa). Ukoronowaniem działalności “Peryskopu” była organizacja I Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Fotograficzno-Filmowej w Polsce, powierzona przez Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie (Stanisław Szlęzak otrzymał I Nagrodę Regulaminową). Obszerną recenzję z tego wydarzenia artystycznego opracował przewodniczący jury “Przeglądu” Juliusz Garztecki, nadając publikacji wymowny tytuł “Centrum Polski w Tarnobrzegu” (Ilustrowany Tygodnik “Profile”, Warszawa 28 marca 1975). Wypada żałować, że kolejne etapy tego znakomitego “Przeglądu” zostały zrealizowane poza Tarnobrzegiem, w innych ośrodkach fotograficznych w kraju.
Tarnobrzeska fotografia szykowała się do kolejnego przyspieszenia, do powstania nowego szczebla organizacyjnego. Wykorzystując doświadczenia z prowadzenia “Peryskopu”, Stanisław Szlęzak znalazł się wśród inicjatorów oraz organizatorów, a następnie objął powierzoną przez kolegów funkcję prezesa Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego (1974). Nowa placówka nadała kolejne przyspieszenie fotografii w mieście i w regionie. Ważnym dokonaniem TTF było zorganizowanie konkursu pn. “Dziewczyny, dziewczęta, dziewczynki” (wśród laureatów znalazł się Stanisław Szlęzak). A w marzeniach organizatorów powstał projekt utworzenia w nowo powstałym województwie tarnobrzeskim jednostki związku twórczego. W tamtych latach realizacja takiego projektu sprowadzała się do utworzenia jednostki organizacyjnej Związku Polskich Artystów Fotografików w Tarnobrzegu. Realne szanse powodzenia takiego projektu stworzyła reforma administracyjna kraju (1975) oraz utworzenie Kieleckiej Delegatury ZPAF (1975). Ta ostatnia otrzymała pełnomocnictwo ZG ZPAF oraz zobowiązanie statutowe do opieki nad terytorium województwa kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego. Działając w myśl tego pełnomocnictwa, jako kierownik Delegatury ZPAF w Kielcach, nawiązałem bezpośrednie, robocze kontakty ze środowiskiem fotograficznym Sandomierza oraz Tarnobrzeskim Towarzystwem Fotograficznym i działem fotograficzno-filmowym Wojewódzkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu. Uczestniczyłem w projektowaniu i realizacji plenerów i zjazdów fotograficznych oraz konkursów i wystaw, odbywałem spotkania autorskie, wygłaszałem referaty i współdziałałem w akcji zapraszania prelegentów i wykładowców z zakresu techniki i estetyki fotografowania. Proces dojrzewania artystów przebiegał wolno, lecz już w latach 80. XX wieku kilku kandydatów osiągnęło zadowalający poziom wiedzy i umiejętności, kwalifikujący ich do egzaminu przed Radą Artystyczną ZPAF w Warszawie. Zabrakło energii i woli na dokończenie cyklu kandydowania, opracowanie zestawu i przystąpienie do egzaminu. Dodatkowo w nieodległej przyszłości zarysowały się inne możliwości przystąpienia do nowych związków twórczych bez rygorów opracowania zestawu autorskiego i egzaminu.
Złoty okres fotografii tarnobrzeskiej przeminął, a stowarzyszenie podzieliło los wielu (w tym najmocniejszych) ośrodków i zaprzestało działalności (1989) w okresie przełomu społeczno-ekonomicznego. Wypada zauważyć, że działo się to w roku jubileuszowym 150-lecia Fotografii. Nieco później podejmowałem próby zaproszenia do ZPAF fotografów z zaprzyjaźnionego miasta (między innymi Bogdana Myśliwca), lecz nie przyniosły one pożądanego rezultatu. Osobiście żałuję, że fotografia w Tarnobrzegu nadal broni się przed obowiązkami związanymi ze statusem związku twórczego.
Natura nie lubi próżni, więc już w 2006 roku doszło do reaktywowania pracy Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na jego czele stanął ponownie wybrany, wypróbowany działacz i animator Stanisław Szlęzak. Z powodzeniem prowadzony jest stały cykl konkursów pn. “Zdjęcie miesiąca” oraz “Tarnobrzeg wczoraj i dziś”. Prezes pomagał skupionym w stowarzyszeniu młodym fotografikom w organizowaniu indywidualnych wystaw (Agnieszka Burczy, Paweł Matyka, Marek Żak, Bogdan Myśliwiec). Nadal utrzymuję osobiste, przyjacielskie kontakty z członkami TTF. Miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczenia w spotkaniu autorskim (referat pn. “Krajobraz” i pokaz oryginalnych prac bromo-srebrowych) w Domu Kultury (24 czerwca 2006) oraz w spotkaniu autorskim połączonym z pokazem multimedialnym prac fotograficznych w Bibliotece Miejskiej w Tarnobrzegu (20 października 2012).
W tym samym czasie Stanisław Szlęzak zorganizował wystawy indywidualne – “30 lat pracy dziennikarskiej i 40 lat fotografowania” (Tarnobrzeg i Sandomierz) oraz ekspozycję “Świat dziecka” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu. Zaś w 2008 roku Stanisław Szlęzak za zasługi w twórczości fotograficznej i organizację edukacji z zakresu X Muzy został wyróżniony Nagrodami Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Na laury w pełni zasłużył całym swoim twórczym życiem, nakierowanym na służbę społeczną w dziedzinie fotografii. Odszedł wielki mistrz, czarodziej światła i dokumentator czasów współczesnych. Lecz nie cały odszedł, pozostawił wdzięczną pamięć, dorobek fotograficzny oraz dokonania organizacyjne kształtujące strukturę tarnobrzeskiej fotografii. Cześć Jego Pamięci.
Paweł Pierściński (Kielce 17 listopada 2013)

Foto: Tomasz Młyniec

Pozdrowienia od Pawła Pierścińskiego

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Paweł Pierściński (Kielce, 17 listopada 2013).

środa, 30 października 2013

9th. Swansea International Salon 2013

Fotografie Pawła Matyki zakwalifikowały się do wystawy w 9th Swansea International Salon 2013, w Wielkiej Brytanii.
Patronat: FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), PSA (Photographic Society of America), The Royal Photographic Society.
Wystawa czynna w dniach: 01.11. – 30.11.2013.
Swansea Camera Club. Swansea  Metropolitan University, entrance off Pell
Street or De La Beche Street
SWANSEA SA1 3EU (United Kingdom)

poniedziałek, 21 października 2013

Wystawa fotografii Bogdana Myśliwca – Fotografia jak życie

Wystawa fotografii Bogdana Myśliwca – Fotografia jak życie, czynna w dniach: 14.10. – 17.11.2013.
Wernisaż wystawy – 19.10.2013. o godz. 18:00.
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg

Foto: Tomasz Młyniec

środa, 2 października 2013

6th International Contest of Photography Narava 2013

Fotografie Pawła Matyki zakwalifikowały się do wystawy w 6th International Contest of Photography Narava 2013, w Słowenii.
Patronat: FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), PSA (Photographic Society of America), Photographic Association of Slovenia.
Wernisaż wystawy – 04.10.2013.
Photographic Association of Slovenia
Fotografsko DRUŠTVO GRCA Kocevje,Rozna ul. 39, 1332
Kocevje (Słowenia)

wtorek, 1 października 2013

Fotografie Tomasza Młyńca częścią elewacji dworca PKS w Baranowie Sandomierskim

Tomasz Młyniec, członek Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego jest autorem zdjęć przedstawiających najciekawsze miejsca w Baranowie Sandomierskim. Jego piękne, nastrojowe fotografie ozdobiły elewację nowo wyremontowanego dworca autobusowego w Baranowie Sandomierskim.
Zdecydowana większość zdjęć umieszczonych na bilbordzie dworca to fotografie naszego kolegi, zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.
@Zdjęcia; Foto: Tomasz Młyniec

piątek, 27 września 2013

4th PSA China International Exhibition of Photography 2013

Fotografie Pawła Matyki zakwalifikowały się do wystawy w 4th PSA China International Exhibition of Photography 2013, w Chinach.
Patronat: Photographic Society of America.
Wernisaż wystawy – 29.09.2013.
Hangzhou, Zhejiang (Chiny)
https://web.archive.org/web/20180413112624/http://salon.psachina.org/Grade/4thPIDCOAcceptances.htm
https://web.archive.org/web/20180413112809/http://salon.psachina.org/Grade/loads.aspx?PictureCode=GroupCode0010100680&t=0&r=0.33067908140681124

wtorek, 3 września 2013

The 2nd. South Devon Salon of International Photography 2013

Fotografie Pawła Matyki uzyskały akceptacje FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) w The 2nd. South Devon Salon of International Photography 2013, w Anglii.
Patronat: FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), PSA (Photographic Society of America), The Royal Photographic Society.
Wystawa – 03.09.2013. w The Courtenay Centre, Newton Abbot, Devon (Anglia).
Druga wystawa – 16.10.2013. w Torbay Photographic Society, St Martins Church Hall (Barton Hill Road) Torquay (Anglia).

Paweł Matyka uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP)

Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) z siedzibą w Luksemburgu, przyznała tytuł Artiste FIAP dla Pawła Matyki – członka rzeczywistego Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz członka Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) jest międzynarodową federacją, której członkami są krajowe stowarzyszenia fotograficzne. Jest jedyną międzynarodową organizacją fotograficzną, która została uznana i jest reprezentowana przez UNESCO. Zrzesza organizacje fotograficzne z ponad 85 krajów członkowskich i reprezentuje interesy prawie miliona fotografów. Celem FIAP jest promocja sztuki fotografii we wszystkich jej aspektach oraz wspieranie wszelkiego rodzaju imprez fotograficznych. FIAP jest współorganizatorem konkursów fotograficznych odbywających się w różnych miejscach na świecie. Organizatorzy takich przedsięwzięć muszą spełniać pewne normy określone w regulaminie FIAP. Spełnienie tych wymogów gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu konkursów i pewność, że ocena prac będzie przeprowadzona w sposób obiektywny. Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP. Tytuł Artiste FIAP (AFIAP) jest przyznawany artystom fotografom, których walory artystyczne prac, technika i umiejętności zostały potwierdzone udziałem w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
Kandydat do tytułu AFIAP musi
– wziąć udział z sukcesem w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP przez co najmniej 1 rok (pierwsze otrzymanie akceptacji FIAP musi mieć miejsce co najmniej 1 rok wcześniej)
– wziąć udział z powodzeniem w co najmniej 15 międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP w co najmniej 8 różnych krajach; salony objazdowe (Circuit) są traktowane jako jeden salon
– uzyskać co najmniej 40 akceptacji co najmniej 15 różnych prac w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
Lista polskich artystów fotografów, którzy otrzymali tytuły artystyczne FIAP, od początku istnienia Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (1995) – https://web.archive.org/web/20180413085453/http://fotoklubrp.org/frp/Lista_FIAP.html

piątek, 23 sierpnia 2013

Tygodnik Nadwiślański 08(2013)

Nagroda za bociana (autor: Monika Stojowska).

czwartek, 22 sierpnia 2013

Bogdan Myśliwiec laureatem konkursu – W krainie bociana

Niespodziewane spotkanie – fotografia Bogdana Myśliwca (Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne) została nagrodzona (pierwsze miejsce) w konkursie fotograficznym – W krainie bociana – organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie (pow. Nisko).
Wystawa pokonkursowa będzie czynna do 30 września 2013 roku – w Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie.
https://web.archive.org/web/20180413063539/http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/region/art/8692935,tarnobrzeski-fotograf-zwyciezyl-w-konkursie-fotograficznym-w-jarocinie,id,t.html

czwartek, 1 sierpnia 2013

Fotograficzny bilans

W dniu 23 marca 2013. z członkami i sympatykami Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego spotkał się prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta pani Anna Czaplińska – z okazji zakończenia obchodów 5-lecia TTF. Podniosłym momentem uroczystości było uhonorowanie listami gratulacyjnymi i nagrodami najaktywniejszych twórców fotografii artystycznej. Byli to Agnieszka Burczy, Paweł Matyka, Bogdan Myśliwiec, Józef Myjak, Piotr Morawski, Rafał Rozmus, Sławomir Stępak, Tomasz Młyniec, Stanisław Szlęzak.
Zabierając głos Bogdan Myśliwiec zaprezentował wybrane, ciekawe karty z historii fotografii, natomiast Józef Myjak przedstawił etnograficzne i historyczne cechy Ziemi Sandomierskiej i regionu tarnobrzeskiego, w aspekcie konkursu fotograficznego Świątki, krzyże i kapliczki przydrożne. W dorobku Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego warto odnotować liczne konkursy i wystawy. Największym powodzeniem cieszył się konkurs na Zdjęcie miesiąca, w którym wzięło udział 156 autorów, prezentując blisko 2 000 prac. Z najlepszych fotografii wybierano zdjęcie roku. Laureatami byli – Michał Bis, Marek Żak, Rafał Rozmus, Agnieszka Burczy, Paweł Matyka, Piotr Morawski. Większość zdjęć prezentowano w witrynie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Ponadto otwarto kilka wystaw prezentujących stary Tarnobrzeg.
Najlepsze wyniki osiągnął Paweł Matyka prezentując swoje fotografie w 14 galeriach europejskich i azjatyckich, nie można pominąć Bogdana Myśliwca, autora trzech albumów o tematyce związanej z Tarnobrzegiem i okolicami. Prezydent Norbert Mastalerz podziękował fotografikom za ich wkład w dokumentację piękna i popularyzację uroków miasta, za tworzenie historii i edukację młodych adeptów X Muzy. Kierownictwo Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego składa serdeczne podziękowania pani Stanisławie Mazur – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu oraz pani Marioli Gadowskiej za dotychczasową współpracę.
Prezes Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego – Stanisław Szlęzak (31 lipca 2013).

Foto: Tomasz Młyniec
Foto: Tomasz Młyniec

środa, 31 lipca 2013

Jubileusz Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego (katalog 2013)

Ukazało się kolejne wydawnictwo – 5-lecie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wydawnictwo opisuje pracę i twórczość członków TTF w okresie kilku ostatnich miesięcy. Polecamy artykuły Pawła Pierścińskiego (twórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu) i Stanisława Szlęzaka (prezesa TTF), w temacie pracy, działalności i twórczości w Tarnobrzeskim Towarzystwie Fotograficznym. Autorem ilustracji do w/w wydania jest artysta plastyk Jan Szlęzak (członek TTF). W katalogu przedstawiono pasję Tadeusza Gadawskiego (członka TTF), kolekcjonera starych aparatów fotograficznych, który uzbierał (między innymi) Drucha, Pentacona, Smienę, Fieda, Starta, Zenita, Prakticę, Kieva i Zorkę. Wydawnictwo opracował Stanisław Szlęzak. Dziękujemy prezydentowi miasta Norbertowi Mastalerzowi za sfinansowanie druku.
Zarząd Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego składa serdeczne podziękowania pani Stanisławie Mazur, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu – za dotychczasową współpracę, szczególnie za umożliwienie nam organizowania spotkań, prezentacji i wystaw. Dzięki Pani z powodzeniem realizowaliśmy swoje zadania statutowe, tym samym wnieśliśmy spory wkład w rozwój i popularyzację kultury w naszym mieście. Życzymy powodzenia w pracy zawodowej i dużo, dużo zdrowia.

sobota, 20 lipca 2013

1st. International Salon of Photography Kula 2013

Fotografie Pawła Matyki uzyskały akceptacje FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) w 1st. International Salon of Photography Kula 2013, w Serbii.
Wystawa czynna w dnaich: 23.07. – 30.07.2013.
Sekcje:
E) FREE / OPEN (color digital)
F) FREE / OPEN (monochrome digital)
Photo Club Kula
25230 Kula (Serbia)

czwartek, 18 lipca 2013

Paweł Pierściński – Jubileuszowa glosa

Miałem zaszczyt, szczęście i przyjemność uczestniczenia w pracy tarnobrzeskich mistrzów obiektywu. Wielokrotnie odwiedzałem gościnny Tarnobrzeg, nawiązałem kontakty przyjacielskie z aktywnymi fotografami, organizowałem wystawy własnych prac, odbywałem spotkania autorskie, wygłaszałem referaty, uczestniczyłem w plenerach regionalnych i ogólnopolskich realizowanych na Ziemi Tarnobrzeskiej. Wspólnie z organizatorami ruchu planowałem rozwój twórczości fotograficznej. Rozkwitała ona w latach 70. XX wieku, jednakże jej dynamikę zahamował definitywnie przełom społeczno-gospodarczy w kraju. Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne zawiesiło działalność jednego z najaktywniejszych ośrodków twórczości i animacji życia fotograficznego.
Reaktywowane w 2006 roku, po wieloletniej przerwie, TTF znakomicie wypełnia zadania promocji ambitnej fotografii. Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne zgromadziło twórców artystycznej fotografii z terenu miasta i jego okolic. Odbywające się w Miejskiej Bibliotece Publicznej cotygodniowe zebrania przynoszą wartościowe tematy szkoleniowe i poznawcze. Salę wypełnia ponad trzydziestoosobowa grupa aktywistów, wytrawnych artystów oraz debiutantów i sympatyków TTF. W spotkaniach często uczestniczą zapraszani wybitni artyści fotograficy z różnych miast polskich. Uczestnictwo w spotkaniach oraz udział w dyskusjach cementują zespół koleżeński i tworzą klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi twórczości fotograficznej członków TTF. Standardowe dyskusje na temat techniki i estetyki zdjęć, znajdują naturalne podsumowanie w Konkursach miesiąca. Plon konkursów oraz wystawy przeglądowe lub pokazy autorskie eksponowane są w witrynach Biblioteki usytuowanej w centrum miasta. To znakomita promocja sztuki fotograficznej w mieście. Wystawy doroczne i problemowe oraz pokazy autorskie organizowane są na terenie Tarnobrzega oraz w większych centrach fotograficznych.
Praca Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego nakierowana jest na rozwój indywidualnych talentów twórczych oraz na umocnienie rangi i znaczenia sztuki fotograficznej w kraju. Z okazji znakomitego Jubileuszu TTF, tarnobrzeskim przyjaciołom fotografii życzę wielu lat pracy twórczej oraz satysfakcji z uprawiania sztuki fotograficznej.
Paweł Pierściński (Kielce, 15 lipca 2013).

Foto: Marek Żak (od lewej: Paweł Pierściński, Paweł Matyka)

poniedziałek, 15 lipca 2013

1st. International Salon of Photography Emerald 2013

Fotografie Pawła Matyki (Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne) zakwalifikowały się do prezentacji w Międzynarodowym Salonie Fotograficznym – 1st. International Salon of Photography Emerald 2013 w Irlandii.
Patronat: Photographic Society of America.
Bundoran (Ireland)
Wystawa czynna w dniach: 20.07. – 27.07.2013.

piątek, 17 maja 2013

Wernisaż XI Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych

16 maja 2013 (czwartek) o godzinie 17:00, w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – otwarto wystawę XI Podkarpackich konfrontacji Fotograficznych. Na tegoroczne Konfrontacje wpłynęło 356 zdjęć wykonanych przez 183 autorów z 16 podkarpackich kół, klubów i grup fotograficznych oraz stowarzyszeń artystycznych. Zaprezentowano fotograficzny dorobek twórczy Podkarpacia, a wystawa jest doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki.
Swoje fotografie zaprezentowali również członkowie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego – Agnieszka Burczy, Paweł Matyka, Mirosław Mietła, Tomasz Młyniec, Bogdan Myśliwiec, Rafał Rozmus, Jan Szlęzak, Stanisław Szlęzak. Po wernisażu miała miejsce prezentacja najnowszej, pełnoklatkowej lustrzanki cyfrowej Sony Alpha SLT-A99.
Wystawa będzie czynna do 28 maja 2013.
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów
(od lewej: Marek Jastrzębski, Monika Zając-Czerkies, Paweł Matyka)

piątek, 29 marca 2013

Spacerkiem po Tarnobrzegu – w moim obiektywie

Pragnę tym razem w moich powrotach do przeszłości wspomnieć tarnobrzeskich fotografików i ich zakłady. Zacznę jednak trochę nietypowo, bo nie od tych najstarszych, lecz od powstałego w 1971 roku Klubu Fotograficznego "Peryskop" przy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Pomysłodawcą i założycielem był Stanisław Szlęzak, który skupił wokół siebie grupę młodych miłośników fotografii. Ówczesne władze Spółdzielni – prezesi Edward Antończyk i Eugeniusz Włodyka życzliwie sprzyjali tym poczynaniom.
Pierwszymi zorganizowanymi przez Klub wystawami były "Tarnobrzeskie Impresje", "Pomniki Walki i Męczeństwa". Na pierwszą z wymienionych wystaw przyjęto niemal bez selekcji prace o różnej wartości artystycznej i rozmiarach – od pocztówkowych po fotogramy, dlatego niektórzy ze zwiedzających mieli nawet o to pretensje do organizatorów. Przyznane nagrody były wręcz symboliczne. Ale wystawa spełniła swój cel, którego założeniem było wzbudzenie w środowisku zainteresowania fotografią. Jak już wyżej wspomniałem, Klub "Peryskop" i skupieni w nim fotoamatorzy związani byli organizacyjnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, więc w sposób naturalny wprowadzili do swojej twórczości i działalności tematykę interesującą swojego mecenasa. Stąd pomysł konkursu "Tarnobrzeskie Osiedla". Prace, które na niego wpłynęły były na tyle dobre, że artykuł o wystawie pokonkursowej, jaki ukazał się w "Nowinach Rzeszowskich" (10 grudnia 1974 roku) zatytułowany został "Sukces Tarnobrzeskich Fotografików". Następną dużą, znaczącą imprezą zorganizowaną wspólnie z Powiatowym Domem Kultury w Tarnobrzegu był "I Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficzno-Filmowej CZSMB, przy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Jury w składzie: redaktor Juliusz Garztecki z miesięcznika "Fotografia", Przemysław Lipiński z Centralnego Ośrodka Kultury w Warszawie oraz artysta fotografik Jerzy Jawczak z Rzeszowa przyznało nagrody: I – Stanisławowi Szlęzakowi z Tarnobrzegu, II – Andrzejowi Pęczalskiemu z Kielc, III – Andrzejowi Napierale z Lublina. Specjalne wyróżnienie oraz dyplom Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce otrzymał niżej podpisany (Jan Szlęzak). Juror Juliusz Garztecki napisał o przeglądzie w Ilustrowanym Tygodniku "Profile" z 28 marca 1975 roku. Artykułowi swojemu dał bardzo wymowny tytuł – "Centrum Polski w Tarnobrzegu". Budzącą ogromne zaciekawienie, wręcz sensację była głośna swego czasu wystawa "Dziewczyny, Dziewczęta, Dziewczynki". Organizatorami byli – Klub Fotograficzny "Peryskop" i Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu. Na konkurs wpłynęło około trzy tysiące zdjęć z całego kraju. Co ciekawe, wiele prac wpłynęło w dziale aktu, więcej niż zazwyczaj otrzymywali organizatorzy Międzynarodowego Salonu "Venus" w Krakowie od autorów krajowych. Być może wpłynął na to brak konkurencji zagranicznej. Wśród uczestników konkursu znaleźli się fotograficy ze ścisłej krajowej czołówki, a także amatorzy ze szkolnych kół fotograficznych. Patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Oświaty i Wychowania, fundując nagrody dla młodych uczestników. Rozmach i zainteresowanie imprezą świadczyło, że w ciągu kilku zaledwie lat powstała w Tarnobrzegu licząca się w kraju grupa miłośników fotografii, której aktywności i inwencji twórczej mogły pozazdrościć inne, mające za sobą długie lata istnienia i tradycje.
Pora wymienić tu tych zapaleńców. Stanisław Szlęzak – założyciel towarzystwa, Jacek Sadrakuła, Bogdan Myśliwiec, Marian Wójtowicz, Józef Białek, Marian Obakanty, Marian Łabisz, Aleksander Dyl, Paweł Matyka, Jan Szlęzak. Przepraszam jeśli kogoś pominąłem, pamięć bowiem już nieco zawodzi. Na "venusowej" wystawie, jak już wcześniej wspominałem, było sporo aktów. W naszym małym prowincjonalnym mieście była to pewna nowość. Znaleźli się więc "amatorzy" wdzięków kobiecych i "przywłaszczono" sobie kilka zdjęć z wystawy. W związku z tym organizatorzy mieli wiele nieprzyjemności. Może to stało się pośrednio przyczyną, że towarzystwo przestało istnieć. Jedni zmienili zainteresowania, inni się pożenili i na przyjemności już nie mieli czasu.
Ale nie tylko o amatorach i miłośnikach fotografii chciałbym pisać. Należy przecież wspomnieć tarnobrzeskie zakłady fotograficzne, istniejące w naszym mieście już od czasów przedwojennych. Pierwszy z nich prowadzony przez pana Józefa Antończyka mieścił się w drewnianym, nieistniejącym już atelier przy ulicy Mickiewicza. Na jego miejscu mieści się teraz śmietnik zwany szumnie fontanną. Lokalizacja zakładu była dobra, w bliskości gimnazjum, przy głównym trakcie prowadzącym z kościoła, przysparzała licznych klientów. Wystarczyło spojrzeć na zdjęcia w gablocie, a już wiedziano wszystko: kto się ożenił, a kto ochrzcił dzieci itp. Historyk Tadeusz Zych tak kreśli sylwetkę fotografa.
"Urodzony 6 stycznia 1902 roku w Dzikowie (Tarnobrzeg). Po ukończeniu szkoły powszechnej i zawodowej w Tarnobrzegu, wstępuje w szeregi armii polskiej, biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W połowie lat dwudziestych otwiera zakład fotograficzny w Tarnobrzegu, z czasem najbardziej znany w okolicy. W 1938 roku zdaje egzamin w Lwowskiej Izbie Rzemieślniczej, otrzymując Dyplom Mistrza Fotografii. W czasie okupacji zakład Antończyka staje się punktem kontaktowym dla tworzącej się w mieście konspiracji (m.in. dla Władysława Jasińskiego). Właściciel narażając życie pozyskiwał niemieckie zdjęcia dokumentujące ich zbrodnie na tutejszym terenie (robił dodatkowe odbitki przy wykonywaniu zleceń dla żołnierzy niemieckich). Po wojnie w latach pięćdziesiątych oddał zakład fotograficzny swojemu zięciowi Eugeniuszowi Bożkowi".
Pan Eugeniusz, absolwent KUL-u, godnie kontynuował dzieło teścia. Obecny był na wszystkich ważniejszych imprezach oraz uroczystościach kościelnych (śluby, komunie). Jego syn Dariusz Bożek, historyk i pedagog, wspomina o znajdujących się w zakładzie dwu fotelach. Jeden służył do zdjęć legitymacyjnych, natomiast drugi do zdjęć rodzinnych. Zapamiętał też numer samochodu osobowego marki "Moskwicz", którym ojciec dojeżdżał do pracy – RT 0035. Jak mówił, był to jeszcze samochód dziadka, Eugeniusz Bożek dorobił się później "Warszawy". "Pamiętam jak w połowie lat 50 - tych, wczesnym zimowym rankiem podjeżdżał „Moskwiczem” pod zakład i wyładowywał kawałki drewna do piecyka, aby pierwsi klienci mieli ciepło”. Uczniem jego był wtedy mój kolega z Kajmowa, później wieloletni reporter gazety "Siarka" – Stanisław Świerk. Jak przystało na dobrego mistrza, kupił swojemu uczniowi rower, by miał czym dojeżdżać do zakładu, oraz dał mu do dyspozycji aparat "Zorka". Zazdrościliśmy mu tych prezentów. Był prekursorem pierwszych zdjęć kolorowych. Na bocznej ścianie zakładu, na zewnątrz chodnika wisiała gablota, a w niej cała galeria zdjęć legitymacyjnych, ślubnych, chrzcielnych, prymicyjnych i chłopców w mundurach. Wystarczyło raz spojrzeć na gablotę, a już wiedziano prawie wszystko o mieszkańcach.
Drugi zakład w mieście prowadził Stanisław Paź. Początkowo zakład mieścił się w starej zabudowie wschodniej pierzei Rynku, później przy ulicy Dekutowskiego. W wywiadzie dla "Echa Dnia" (1995) z okazji jubileuszu 60-lecia pracy w zawodzie fotografa mówił, że fotografią zajął się już w 1935 roku. Zapamiętał swój pierwszy aparat na szklane klisze, formatu 9x12 cm, osadzony na masywnym statywie. Kto się wówczas fotografował? – przede wszystkim rodzina Tarnowskich, inteligencja i Żydzi (stanowiący znaczną liczbę mieszkańców naszego miasta). Ponadto ludzie zamożni i ci, którzy mieli rodziny za granicą i wysyłali im zdjęcia rodzinne. Chłopów raczej nie było na to stać. Fotografia była dla wielu w tym czasie luksusem. Kończąc, przytoczę ostatnie zadane mu pytanie – czy ślubne zdjęcia wykonywane u pana miały wpływ na trwałość małżeństw fotografowanych nowożeńców? – miałem raczej dobrą rękę – odpowiada mistrz. Nie przypominam sobie o żadnym rozwodzie. Zdarzyła się też zabawna historia, kiedy do zakładu razem z młodą parą przyszli ich drużbowie, aby przy okazji zrobić sobie zdjęcie, ponieważ mieli za dwa tygodnie po nich się pobrać. Korzystając z tego, że była ślubna suknia pani młodej, zrobili swoje "ślubne zdjęcie" wcześniej, tak aby na przyszłym swoim weselu mieć już gotowe. Jak się później okazało zdjęcia były, ale ślubu nie było.
Do dziś pozostały wspomnienia o ludziach, dla których nie liczył się czas pracy, oraz drogie każdemu pamiątki rodzinne, jakimi są zdjęcia ukochanych osób czy utrwalone na fotografiach szczęśliwe i smutne chwile. Józef Antończyk zmarł w 1970, Eugeniusz Bożek w 1971, Stanisław Paź w 2002.
Autor: Jan Szlęzak
AFISZ Nr 15/43 (01. – 03.2003)

Jan Szlęzak; Foto: Piotr Morawski

wtorek, 26 marca 2013

Blog na 10 – Kolejny wywiad z pasjonatami już za nami

Kolejny wywiad z pasjonatami już za nami.
Posted on 24 marca 2013 (by kingatomczyk).
”Połączyła ich pasja”, to tytuł wystawy fotograficznej, na którą wybraliśmy się wspólnie z całą klasą i naszą wychowawczynią do Miejskiej Biblioteki Publicznej, w czwartkowe przedpołudnie. Mogliśmy tam podziwiać piękne fotografie członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na wystawie znalazły się najciekawsze fotografie z ostatnich pięciu lat. Byliśmy pod wrażeniem tych fotografii. Moje koleżanki wpadły na pomysł. Poznajmy tych ludzi i zróbmy wywiady do naszego samorządowego projektu – "Z pasją o pasjach”. I tak zrobiłyśmy. Aby spotkać autorów zdjęć, moje dwie koleżanki wspólnie z panią, wybrały się na spotkanie fotografów z Prezydentem Tarnobrzega Norbertem Mastalerzem – w sobotnie popołudnie. W czasie tego spotkania poznały nagrodzonych fotografów, którzy otrzymali listy gratulacyjne za swoją działalność fotograficzną. Moim koleżankom, udało się przeprowadzić wywiad z panem Pawłem Matyką.
Od ilu lat zajmuje się pan fotografią?
– Właściwie od dziecka  30 – 40 lat. Na początku było to fotografowanie na tej zasadzie, że dostałem aparat na Pierwszą Komunię Świętą i fotografowałem cokolwiek, obojętnie co. Bardziej zaawansowaną fotografią zajmuję się od około 25 lat. Tak żeby te fotografie wystawiać czy brać udział w konkursach.
Co pan najbardziej lubi fotografować?
– Nie fotografuję przyrody. Zajmuję się fotografią studyjną. Fotografuję martwą naturę, wnętrza oraz dużo modelek. Stosuje nieco inne oświetlenie. Nie oświetlam planu lampą błyskową lecz stosuję oświetlenie proste na przykład zwykłą latarką, światłem diod. Oczywiście te zdjęcia powstają w ciemności.
Skąd pan bierze wenę twórczą?
– To wszystko przychodzi samo. Spontanicznie wychodzą najlepsze zdjęcia. Czasami te planowane fotografie są niekoniecznie dobre.
Czy ma pan jeszcze jakieś inne pasje?
– Jest tyle do zrobienia i zajmuje mi to tyle czasu, że jeśli mam mówić o pasji a nie zainteresowaniach, to jest to moja jedyna pasja.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy sukcesów.
(wywiad przeprowadziły Ania i Oliwia z kl 6e)

poniedziałek, 25 marca 2013

Ogólnopolski konkurs fotograficzny Przydrożny Znak Wiary

W sobotę 23 marca 2013 o godz. 16:00, w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego, podczas którego miało miejsce otwarcie (ogłoszenie) przez Stanisława Szlęzaka – ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Przydrożny Znak Wiary – Świątki, krzyże i kapliczki przydrożne.
Organizatorem konkursu jest Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne, we współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. Konkurs Przydrożny Znak Wiary – Świątki, krzyże i kapliczki przydrożne został objęty patronatem honorowym Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza.
Organizatorzy – Stanisław Szlęzak (komisarz konkursu), ks. Andrzej Rusak (komisarz konkursu), Paweł Matyka (zastępca komisarza konkursu).
Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących a każdy autor można przesyłać do czterech prac w formacie 24x30 – 30x40 (ew. cd, dvd). Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie podając: tytuł, imię i nazwisko, adres, nr telefonu autora.
Prace należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres:
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu
ul. Jana Długosza 8
27-600 Sandomierz
Termin nadsyłania zdjęć – 31 grudnia 2013.
@Katalog

Spotkanie członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego

W sobotę 23 marca 2013 o godz. 16:00, w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Tarnobrzega – Norbert Mastalerz oraz Anna Czaplińska – Naczelnik Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. Prezydent Norbert Mastalerz wręczył nagrody i listy gratulacyjne najaktywniejszym członkom Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wyróżnienia otrzymali – Agnieszka Burczy, Mariola Gadowska, Małgorzata Witoń, Tadeusz Gadawski, Ryszard Grela, Paweł Matyka, Mirosław Mietła, Tomasz Młyniec, Piotr Morawski, Józef Myjak, Bogdan Myśliwiec, Rafał Rozmus, Andrzej Skoczkowski, Sławomir Stępak, Marek Żak oraz Stanisław Szlęzak.
W programie – podsumowanie 5-cio letniej działalność Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz otwarcie (ogłoszenie) przez prezesa Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego Stanisława Szlęzaka – ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Przydrożne Znaki Wiary – Świątki, krzyże i kapliczki przydrożne.
@Zdjęcia ze spotkania; Foto: Tomasz Młyniec

Wystawa fotografii Agnieszki Burczy – Rodzina i ja

W ośrodku „Radość życia” w Sandomierzu oglądać można wystawę fotograficzną, którą przygotowano w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa. Ekspozycja przedstawia 23 niepełnosprawnych podopiecznych ośrodka w towarzystwie najbliższych osób, rodziców i rodzeństwa, na tle najpiękniejszych zakątków Sandomierza. Autorką prac jest Agnieszka Burczy (na zdjęciu), pedagog ośrodka oraz członkini Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Wystawa czynna od 21 marca 2013.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia”
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

Foto: Paweł Matyka

piątek, 15 marca 2013

Tarnobrzeski Rocznik Kulturalny 2012

Ukazał się Tarnobrzeski Rocznik Kulturalny 2012, opracowany przez Piotra Dumę, dyrektora Tarnobrzeskiego Domu Kultury – jest to kronika wydarzeń kulturalnych, jakie miały miejsce w ubiegłorocznym Tarnobrzegu.
W roczniku umieszczono informacje o twórczości Bogdana Myśliwca i Pawła Matyki (członków Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego) oraz wykorzystano (opublikowano) autorskie fotografie członków TTF – Pawła Matyki, Mirosława Mietły, Piotra Morawskiego, Bogdana Myśliwca.

czwartek, 14 marca 2013

Wystawa fotografii członków TTF – Połączyła ich pasja

Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zapraszają na wystawę zdjęć członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego – Połączyła ich pasja.
Wystawę będzie można oglądać od 15 marca do 12 kwietnia 2013. w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej (poniedziałek – piątek w godz. 10:00 – 17:00). Wstęp wolny.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
https://web.archive.org/web/20180412200543/https://mbp.tarnobrzeg.pl/o-bibliotece/kronika/42-kronika-2013/722-tydzie-z-internetem-2013