piątek, 12 listopada 2010

Wystawa fotografii Marka Żaka – Podkarpackie motyle

Wystawa fotografii Marka Żaka – Podkarpackie motyle, czynna w dniach 15.11. – 15.12.2010.
Ekspozycja stanowi część prezentacji twórczości członków, w ramach obchodów 5-lecia Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Marek Żak (ur. 1975) – fotograf, związany z tarnobrzeskim środowiskiem fotograficznym, mieszka w Tarnobrzegu. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia nocna, fotografia kreatywna, fotografia przyrodnicza (makrofotografia) – w dużej części poświęcona fotografii motyli. W 2006 roku został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest kilkukrotnym laureatem konkursu fotograficznego Zdjęcie miesiąca (edycje 2006, 2007, 2010) – organizowanego staraniem Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. W 2007 roku został laureatem Zdjęcia roku w/w konkursu. W 2007 był autorem wystawy indywidualnej, w Tarnobrzeskim Domu Kultury prezentował fotografie z cyklu "Makrofotografia – Motyle" oraz "Miasto nocą". W 2008 prezentował swoje fotografie na wystawie indywidualnej pod tytułem "Motyle" – w sandomierskiej Galerii Przykrótkiej. Artysta podziw do otaczającego świata oraz wielkie zamiłowanie do przyrody przekazuje poprzez fotografię.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg