środa, 31 lipca 2013

Jubileusz Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego (katalog 2013)

Ukazało się kolejne wydawnictwo – 5-lecie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wydawnictwo opisuje pracę i twórczość członków TTF w okresie kilku ostatnich miesięcy. Polecamy artykuły Pawła Pierścińskiego (twórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu) i Stanisława Szlęzaka (prezesa TTF), w temacie pracy, działalności i twórczości w Tarnobrzeskim Towarzystwie Fotograficznym. Autorem ilustracji do w/w wydania jest artysta plastyk Jan Szlęzak (członek TTF). W katalogu przedstawiono pasję Tadeusza Gadawskiego (członka TTF), kolekcjonera starych aparatów fotograficznych, który uzbierał (między innymi) Drucha, Pentacona, Smienę, Fieda, Starta, Zenita, Prakticę, Kieva i Zorkę. Wydawnictwo opracował Stanisław Szlęzak. Dziękujemy prezydentowi miasta Norbertowi Mastalerzowi za sfinansowanie druku.
Zarząd Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego składa serdeczne podziękowania pani Stanisławie Mazur, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu – za dotychczasową współpracę, szczególnie za umożliwienie nam organizowania spotkań, prezentacji i wystaw. Dzięki Pani z powodzeniem realizowaliśmy swoje zadania statutowe, tym samym wnieśliśmy spory wkład w rozwój i popularyzację kultury w naszym mieście. Życzymy powodzenia w pracy zawodowej i dużo, dużo zdrowia.

sobota, 20 lipca 2013

1st. International Salon of Photography Kula 2013

Fotografie Pawła Matyki uzyskały akceptacje FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) w 1st. International Salon of Photography Kula 2013, w Serbii.
Wystawa czynna w dnaich 23 lipca 2013 – 30 lipca 2013
Sekcje:
E) FREE / OPEN (color digital)
F) FREE / OPEN (monochrome digital)
Photo Club Kula
25230 Kula (Serbia)

czwartek, 18 lipca 2013

Paweł Pierściński – Jubileuszowa glosa

Miałem zaszczyt, szczęście i przyjemność uczestniczenia w pracy tarnobrzeskich mistrzów obiektywu. Wielokrotnie odwiedzałem gościnny Tarnobrzeg, nawiązałem kontakty przyjacielskie z aktywnymi fotografami, organizowałem wystawy własnych prac, odbywałem spotkania autorskie, wygłaszałem referaty, uczestniczyłem w plenerach regionalnych i ogólnopolskich realizowanych na Ziemi Tarnobrzeskiej. Wspólnie z organizatorami ruchu planowałem rozwój twórczości fotograficznej. Rozkwitała ona w latach 70. XX wieku, jednakże jej dynamikę zahamował definitywnie przełom społeczno-gospodarczy w kraju. Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne zawiesiło działalność jednego z najaktywniejszych ośrodków twórczości i animacji życia fotograficznego.
Reaktywowane w 2006 roku, po wieloletniej przerwie, TTF znakomicie wypełnia zadania promocji ambitnej fotografii. Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne zgromadziło twórców artystycznej fotografii z terenu miasta i jego okolic. Odbywające się w Miejskiej Bibliotece Publicznej cotygodniowe zebrania przynoszą wartościowe tematy szkoleniowe i poznawcze. Salę wypełnia ponad trzydziestoosobowa grupa aktywistów, wytrawnych artystów oraz debiutantów i sympatyków TTF. W spotkaniach często uczestniczą zapraszani wybitni artyści fotograficy z różnych miast polskich. Uczestnictwo w spotkaniach oraz udział w dyskusjach cementują zespół koleżeński i tworzą klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi twórczości fotograficznej członków TTF. Standardowe dyskusje na temat techniki i estetyki zdjęć, znajdują naturalne podsumowanie w Konkursach miesiąca. Plon konkursów oraz wystawy przeglądowe lub pokazy autorskie eksponowane są w witrynach Biblioteki usytuowanej w centrum miasta. To znakomita promocja sztuki fotograficznej w mieście. Wystawy doroczne i problemowe oraz pokazy autorskie organizowane są na terenie Tarnobrzega oraz w większych centrach fotograficznych.
Praca Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego nakierowana jest na rozwój indywidualnych talentów twórczych oraz na umocnienie rangi i znaczenia sztuki fotograficznej w kraju. Z okazji znakomitego Jubileuszu TTF, tarnobrzeskim przyjaciołom fotografii życzę wielu lat pracy twórczej oraz satysfakcji z uprawiania sztuki fotograficznej.
Paweł Pierściński (Kielce, 15 lipca 2013)

Foto: Marek Żak (od lewej: Paweł Pierściński, Paweł Matyka)

poniedziałek, 15 lipca 2013

1st. International Salon of Photography Emerald 2013

Fotografie Pawła Matyki (Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne) zakwalifikowały się do prezentacji w Międzynarodowym Salonie Fotograficznym – 1st. International Salon of Photography Emerald 2013 w Irlandii.
Patronat: Photographic Society of America
Wystawa czynna w dniach 20 lipca 2013 – 27 lipca 2013
Bundoran (Ireland)