piątek, 29 marca 2013

Spacerkiem po Tarnobrzegu – w moim obiektywie

Pragnę tym razem w moich powrotach do przeszłości wspomnieć tarnobrzeskich fotografików i ich zakłady. Zacznę jednak trochę nietypowo, bo nie od tych najstarszych, lecz od powstałego w 1971 roku Klubu Fotograficznego "Peryskop" przy Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Pomysłodawcą i założycielem był Stanisław Szlęzak, który skupił wokół siebie grupę młodych miłośników fotografii. Ówczesne władze Spółdzielni – prezesi Edward Antończyk i Eugeniusz Włodyka życzliwie sprzyjali tym poczynaniom.
Pierwszymi zorganizowanymi przez Klub wystawami były "Tarnobrzeskie Impresje", "Pomniki Walki i Męczeństwa". Na pierwszą z wymienionych wystaw przyjęto niemal bez selekcji prace o różnej wartości artystycznej i rozmiarach – od pocztówkowych po fotogramy, dlatego niektórzy ze zwiedzających mieli nawet o to pretensje do organizatorów. Przyznane nagrody były wręcz symboliczne. Ale wystawa spełniła swój cel, którego założeniem było wzbudzenie w środowisku zainteresowania fotografią. Jak już wyżej wspomniałem, Klub "Peryskop" i skupieni w nim fotoamatorzy związani byli organizacyjnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, więc w sposób naturalny wprowadzili do swojej twórczości i działalności tematykę interesującą swojego mecenasa. Stąd pomysł konkursu "Tarnobrzeskie Osiedla". Prace, które na niego wpłynęły były na tyle dobre, że artykuł o wystawie pokonkursowej, jaki ukazał się w "Nowinach Rzeszowskich" (10 grudnia 1974 roku) zatytułowany został "Sukces Tarnobrzeskich Fotografików". Następną dużą, znaczącą imprezą zorganizowaną wspólnie z Powiatowym Domem Kultury w Tarnobrzegu był "I Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficzno-Filmowej CZSMB, przy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Jury w składzie: redaktor Juliusz Garztecki z miesięcznika "Fotografia", Przemysław Lipiński z Centralnego Ośrodka Kultury w Warszawie oraz artysta fotografik Jerzy Jawczak z Rzeszowa przyznało nagrody: I – Stanisławowi Szlęzakowi z Tarnobrzegu, II – Andrzejowi Pęczalskiemu z Kielc, III – Andrzejowi Napierale z Lublina. Specjalne wyróżnienie oraz dyplom Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce otrzymał niżej podpisany (Jan Szlęzak). Juror Juliusz Garztecki napisał o przeglądzie w Ilustrowanym Tygodniku "Profile" z 28 marca 1975 roku. Artykułowi swojemu dał bardzo wymowny tytuł – "Centrum Polski w Tarnobrzegu". Budzącą ogromne zaciekawienie, wręcz sensację była głośna swego czasu wystawa "Dziewczyny, Dziewczęta, Dziewczynki". Organizatorami byli – Klub Fotograficzny "Peryskop" i Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu. Na konkurs wpłynęło około trzy tysiące zdjęć z całego kraju. Co ciekawe, wiele prac wpłynęło w dziale aktu, więcej niż zazwyczaj otrzymywali organizatorzy Międzynarodowego Salonu "Venus" w Krakowie od autorów krajowych. Być może wpłynął na to brak konkurencji zagranicznej. Wśród uczestników konkursu znaleźli się fotograficy ze ścisłej krajowej czołówki, a także amatorzy ze szkolnych kół fotograficznych. Patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Oświaty i Wychowania, fundując nagrody dla młodych uczestników. Rozmach i zainteresowanie imprezą świadczyło, że w ciągu kilku zaledwie lat powstała w Tarnobrzegu licząca się w kraju grupa miłośników fotografii, której aktywności i inwencji twórczej mogły pozazdrościć inne, mające za sobą długie lata istnienia i tradycje.
Pora wymienić tu tych zapaleńców. Stanisław Szlęzak – założyciel towarzystwa, Jacek Sadrakuła, Bogdan Myśliwiec, Marian Wójtowicz, Józef Białek, Marian Obakanty, Marian Łabisz, Aleksander Dyl, Paweł Matyka, Jan Szlęzak. Przepraszam jeśli kogoś pominąłem, pamięć bowiem już nieco zawodzi. Na "venusowej" wystawie, jak już wcześniej wspominałem, było sporo aktów. W naszym małym prowincjonalnym mieście była to pewna nowość. Znaleźli się więc "amatorzy" wdzięków kobiecych i "przywłaszczono" sobie kilka zdjęć z wystawy. W związku z tym organizatorzy mieli wiele nieprzyjemności. Może to stało się pośrednio przyczyną, że towarzystwo przestało istnieć. Jedni zmienili zainteresowania, inni się pożenili i na przyjemności już nie mieli czasu.
Ale nie tylko o amatorach i miłośnikach fotografii chciałbym pisać. Należy przecież wspomnieć tarnobrzeskie zakłady fotograficzne, istniejące w naszym mieście już od czasów przedwojennych. Pierwszy z nich prowadzony przez pana Józefa Antończyka mieścił się w drewnianym, nieistniejącym już atelier przy ulicy Mickiewicza. Na jego miejscu mieści się teraz śmietnik zwany szumnie fontanną. Lokalizacja zakładu była dobra, w bliskości gimnazjum, przy głównym trakcie prowadzącym z kościoła, przysparzała licznych klientów. Wystarczyło spojrzeć na zdjęcia w gablocie, a już wiedziano wszystko: kto się ożenił, a kto ochrzcił dzieci itp. Historyk Tadeusz Zych tak kreśli sylwetkę fotografa.
"Urodzony 6 stycznia 1902 roku w Dzikowie (Tarnobrzeg). Po ukończeniu szkoły powszechnej i zawodowej w Tarnobrzegu, wstępuje w szeregi armii polskiej, biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W połowie lat dwudziestych otwiera zakład fotograficzny w Tarnobrzegu, z czasem najbardziej znany w okolicy. W 1938 roku zdaje egzamin w Lwowskiej Izbie Rzemieślniczej, otrzymując Dyplom Mistrza Fotografii. W czasie okupacji zakład Antończyka staje się punktem kontaktowym dla tworzącej się w mieście konspiracji (m.in. dla Władysława Jasińskiego). Właściciel narażając życie pozyskiwał niemieckie zdjęcia dokumentujące ich zbrodnie na tutejszym terenie (robił dodatkowe odbitki przy wykonywaniu zleceń dla żołnierzy niemieckich). Po wojnie w latach pięćdziesiątych oddał zakład fotograficzny swojemu zięciowi Eugeniuszowi Bożkowi".
Pan Eugeniusz, absolwent KUL-u, godnie kontynuował dzieło teścia. Obecny był na wszystkich ważniejszych imprezach oraz uroczystościach kościelnych (śluby, komunie). Jego syn Dariusz Bożek, historyk i pedagog, wspomina o znajdujących się w zakładzie dwu fotelach. Jeden służył do zdjęć legitymacyjnych, natomiast drugi do zdjęć rodzinnych. Zapamiętał też numer samochodu osobowego marki "Moskwicz", którym ojciec dojeżdżał do pracy – RT 0035. Jak mówił, był to jeszcze samochód dziadka, Eugeniusz Bożek dorobił się później "Warszawy". "Pamiętam jak w połowie lat 50 - tych, wczesnym zimowym rankiem podjeżdżał „Moskwiczem” pod zakład i wyładowywał kawałki drewna do piecyka, aby pierwsi klienci mieli ciepło”. Uczniem jego był wtedy mój kolega z Kajmowa, później wieloletni reporter gazety "Siarka" – Stanisław Świerk. Jak przystało na dobrego mistrza, kupił swojemu uczniowi rower, by miał czym dojeżdżać do zakładu, oraz dał mu do dyspozycji aparat "Zorka". Zazdrościliśmy mu tych prezentów. Był prekursorem pierwszych zdjęć kolorowych. Na bocznej ścianie zakładu, na zewnątrz chodnika wisiała gablota, a w niej cała galeria zdjęć legitymacyjnych, ślubnych, chrzcielnych, prymicyjnych i chłopców w mundurach. Wystarczyło raz spojrzeć na gablotę, a już wiedziano prawie wszystko o mieszkańcach.
Drugi zakład w mieście prowadził Stanisław Paź. Początkowo zakład mieścił się w starej zabudowie wschodniej pierzei Rynku, później przy ulicy Dekutowskiego. W wywiadzie dla "Echa Dnia" (1995) z okazji jubileuszu 60-lecia pracy w zawodzie fotografa mówił, że fotografią zajął się już w 1935 roku. Zapamiętał swój pierwszy aparat na szklane klisze, formatu 9x12 cm, osadzony na masywnym statywie. Kto się wówczas fotografował? – przede wszystkim rodzina Tarnowskich, inteligencja i Żydzi (stanowiący znaczną liczbę mieszkańców naszego miasta). Ponadto ludzie zamożni i ci, którzy mieli rodziny za granicą i wysyłali im zdjęcia rodzinne. Chłopów raczej nie było na to stać. Fotografia była dla wielu w tym czasie luksusem. Kończąc, przytoczę ostatnie zadane mu pytanie – czy ślubne zdjęcia wykonywane u pana miały wpływ na trwałość małżeństw fotografowanych nowożeńców? – miałem raczej dobrą rękę – odpowiada mistrz. Nie przypominam sobie o żadnym rozwodzie. Zdarzyła się też zabawna historia, kiedy do zakładu razem z młodą parą przyszli ich drużbowie, aby przy okazji zrobić sobie zdjęcie, ponieważ mieli za dwa tygodnie po nich się pobrać. Korzystając z tego, że była ślubna suknia pani młodej, zrobili swoje "ślubne zdjęcie" wcześniej, tak aby na przyszłym swoim weselu mieć już gotowe. Jak się później okazało zdjęcia były, ale ślubu nie było.
Do dziś pozostały wspomnienia o ludziach, dla których nie liczył się czas pracy, oraz drogie każdemu pamiątki rodzinne, jakimi są zdjęcia ukochanych osób czy utrwalone na fotografiach szczęśliwe i smutne chwile. Józef Antończyk zmarł w 1970, Eugeniusz Bożek w 1971, Stanisław Paź w 2002.
Autor: Jan Szlęzak
AFISZ Nr 15/43 (01. – 03.2003)

Jan Szlęzak; Foto: Piotr Morawski

wtorek, 26 marca 2013

Blog na 10 – Kolejny wywiad z pasjonatami już za nami

Kolejny wywiad z pasjonatami już za nami.
Posted on 24 marca 2013 (by kingatomczyk).
”Połączyła ich pasja”, to tytuł wystawy fotograficznej, na którą wybraliśmy się wspólnie z całą klasą i naszą wychowawczynią do Miejskiej Biblioteki Publicznej, w czwartkowe przedpołudnie. Mogliśmy tam podziwiać piękne fotografie członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na wystawie znalazły się najciekawsze fotografie z ostatnich pięciu lat. Byliśmy pod wrażeniem tych fotografii. Moje koleżanki wpadły na pomysł. Poznajmy tych ludzi i zróbmy wywiady do naszego samorządowego projektu – "Z pasją o pasjach”. I tak zrobiłyśmy. Aby spotkać autorów zdjęć, moje dwie koleżanki wspólnie z panią, wybrały się na spotkanie fotografów z Prezydentem Tarnobrzega Norbertem Mastalerzem – w sobotnie popołudnie. W czasie tego spotkania poznały nagrodzonych fotografów, którzy otrzymali listy gratulacyjne za swoją działalność fotograficzną. Moim koleżankom, udało się przeprowadzić wywiad z panem Pawłem Matyką.
Od ilu lat zajmuje się pan fotografią?
– Właściwie od dziecka  30 – 40 lat. Na początku było to fotografowanie na tej zasadzie, że dostałem aparat na Pierwszą Komunię Świętą i fotografowałem cokolwiek, obojętnie co. Bardziej zaawansowaną fotografią zajmuję się od około 25 lat. Tak żeby te fotografie wystawiać czy brać udział w konkursach.
Co pan najbardziej lubi fotografować?
– Nie fotografuję przyrody. Zajmuję się fotografią studyjną. Fotografuję martwą naturę, wnętrza oraz dużo modelek. Stosuje nieco inne oświetlenie. Nie oświetlam planu lampą błyskową lecz stosuję oświetlenie proste na przykład zwykłą latarką, światłem diod. Oczywiście te zdjęcia powstają w ciemności.
Skąd pan bierze wenę twórczą?
– To wszystko przychodzi samo. Spontanicznie wychodzą najlepsze zdjęcia. Czasami te planowane fotografie są niekoniecznie dobre.
Czy ma pan jeszcze jakieś inne pasje?
– Jest tyle do zrobienia i zajmuje mi to tyle czasu, że jeśli mam mówić o pasji a nie zainteresowaniach, to jest to moja jedyna pasja.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy sukcesów.
(wywiad przeprowadziły Ania i Oliwia z kl 6e)

poniedziałek, 25 marca 2013

Ogólnopolski konkurs fotograficzny Przydrożny Znak Wiary

W sobotę 23 marca 2013 o godz. 16:00, w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego, podczas którego miało miejsce otwarcie (ogłoszenie) przez Stanisława Szlęzaka – ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Przydrożny Znak Wiary – Świątki, krzyże i kapliczki przydrożne.
Organizatorem konkursu jest Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne, we współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. Konkurs Przydrożny Znak Wiary – Świątki, krzyże i kapliczki przydrożne został objęty patronatem honorowym Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza.
Organizatorzy – Stanisław Szlęzak (komisarz konkursu), ks. Andrzej Rusak (komisarz konkursu), Paweł Matyka (zastępca komisarza konkursu).
Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących a każdy autor można przesyłać do czterech prac w formacie 24x30 – 30x40 (ew. cd, dvd). Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie podając: tytuł, imię i nazwisko, adres, nr telefonu autora.
Prace należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres:
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu
ul. Jana Długosza 8
27-600 Sandomierz
Termin nadsyłania zdjęć – 31 grudnia 2013.
@Katalog

Spotkanie członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego

W sobotę 23 marca 2013 o godz. 16:00, w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Tarnobrzega – Norbert Mastalerz oraz Anna Czaplińska – Naczelnik Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. Prezydent Norbert Mastalerz wręczył nagrody i listy gratulacyjne najaktywniejszym członkom Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wyróżnienia otrzymali – Agnieszka Burczy, Mariola Gadowska, Małgorzata Witoń, Tadeusz Gadawski, Ryszard Grela, Paweł Matyka, Mirosław Mietła, Tomasz Młyniec, Piotr Morawski, Józef Myjak, Bogdan Myśliwiec, Rafał Rozmus, Andrzej Skoczkowski, Sławomir Stępak, Marek Żak oraz Stanisław Szlęzak.
W programie – podsumowanie 5-cio letniej działalność Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz otwarcie (ogłoszenie) przez prezesa Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego Stanisława Szlęzaka – ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Przydrożne Znaki Wiary – Świątki, krzyże i kapliczki przydrożne.
@Zdjęcia ze spotkania; Foto: Tomasz Młyniec

Wystawa fotografii Agnieszki Burczy – Rodzina i ja

W ośrodku „Radość życia” w Sandomierzu oglądać można wystawę fotograficzną, którą przygotowano w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa. Ekspozycja przedstawia 23 niepełnosprawnych podopiecznych ośrodka w towarzystwie najbliższych osób, rodziców i rodzeństwa, na tle najpiękniejszych zakątków Sandomierza. Autorką prac jest Agnieszka Burczy (na zdjęciu), pedagog ośrodka oraz członkini Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Wystawa czynna od 21 marca 2013.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia”
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

Foto: Paweł Matyka

piątek, 15 marca 2013

Tarnobrzeski Rocznik Kulturalny 2012

Ukazał się Tarnobrzeski Rocznik Kulturalny 2012, opracowany przez Piotra Dumę, dyrektora Tarnobrzeskiego Domu Kultury – jest to kronika wydarzeń kulturalnych, jakie miały miejsce w ubiegłorocznym Tarnobrzegu.
W roczniku umieszczono informacje o twórczości Bogdana Myśliwca i Pawła Matyki (członków Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego) oraz wykorzystano (opublikowano) autorskie fotografie członków TTF – Pawła Matyki, Mirosława Mietły, Piotra Morawskiego, Bogdana Myśliwca.

czwartek, 14 marca 2013

Wystawa fotografii członków TTF – Połączyła ich pasja

Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zapraszają na wystawę zdjęć członków i sympatyków Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego – Połączyła ich pasja.
Wystawę będzie można oglądać od 15 marca do 12 kwietnia 2013. w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej (poniedziałek – piątek w godz. 10:00 – 17:00). Wstęp wolny.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
https://web.archive.org/web/20180412200543/https://mbp.tarnobrzeg.pl/o-bibliotece/kronika/42-kronika-2013/722-tydzie-z-internetem-2013